Tiotusentals liter giftiga kemikalier spilldes från ryska tankvagnar - nu föll domen

Olycksfallscentralen (Otkes) fick redan på kvällen ta emot meddelandet om att en miljöskadlig tågolycka vid trafikplatsen Mäntyharju Kinni. FOTO: RÄDNINGSINSTITUTIONEN SÖDRA SAVOLAX

Men det var det finländska järnvägsbolaget, VR, som erkände sin underlåtenhet att agera, och som dömdes till böter på 80 000 euro för allvarliga miljöskador.

Under senvintern 2018, vid den avlägsna Kinn-hållplatsen på åsen Mäntyharju, började en kö av 50 tågvagnar att röra sig. De vagnar som stod stilla hade stått i minst två veckor. Stoppskorna som höll dem på plats gav plötsligt efter och vagnarna gav sig i väg och körde utför innan de krockade med en sandbarriär.

Läckte ut i vattendrag

Cirka 47 000 liter kemikalier läckte även ut från en trasig tågvagn, när den transporterades genom området och förbi flera vattendrag. Ryska tankvagnar innehöll nästan 4 miljoner liter av mycket giftiga MTBE-kemikalier.

En brottsutredning inleddes i ärendet, vilket ledde till att VR ålades nyligen att betala ett total gemenskapsstraff på 80 000 euro för grov miljöförstöring. Närvarande var även två personer som arbetade för VR vid tidpunkten för åtalet, men åklagaren lade ned åtalet för deras räkning.

Domen avkunnades nyligen i Södra-Savolax tingsrätt.

Enligt domstolshandlingarna som publicerades orsakade olyckan avsevärda skador på Mäntyharjus enastående miljö.

Badförbud i sjövatten

Skadorna drabbade särskilt ägaren till de intilliggande fastigheterna och företagare som inte kunde använda vattnet i området. Till exempel har det inte varit möjligt att bada i sjövatten och det har inte varit möjligt att använda det som hushållsvatten. Rester av MTBE har hittats i flera vattenförekomster och även grundvatten i området.

Flera fastighetsägare har krävt separerade ersättningar av VR. Det totala ersättningsbeloppet som privatpersoner kräver är cirka 600 000 euro. Ersättningsanspråk kommer att behandlas som en separat tvist från brottmålet.

Grov underlåtenhet

VR GROUP erkände anklagelsen för att ha orsakat olyckan. Enligt sitt svar till tingsrätten har bolaget inte tagit tillräcklig hänsyn till de förhållanden som påverkar förvaringen av vagnar på exceptionella upplagsplatser.

Tingsrätten ansåg, liksom bolaget, att det inte gick att utpeka någon fysisk person som gärningsman i brottet utan att ansvaret föll på bolaget.

Tågoperatören VR framhöll att underlåtenheten hade skett i en separat enhet hos det företag som ansvarade för transport av farligt gods.