Tjänsteutvecklingen inom finländska transportsektorn tar fart vid en kritisk tidpunkt

Inom trafiksystemet producerar trafikleder, fordon, tjänsteleverantörer och kunder mer data än någonsin tidigare. Foto: Väylävirasto

- Vikten av data och integration ökar när vi vill skapa den bästa kundupplevelsen och möjliggöra smidig rörelse från en plats till en annan. Därför ser vi trafikens dataekosystem som en intressant möjliggörare i nya samverkansmodeller, säger Jonas Hagner, Chief Digital Officer på järnvägsoperatören VR Group.

Aktörerna enas om gemensamma spelregler för data

På så sätt följer transportsektorn successivt bank- och telekommunikationssektorerna, som länge har tillhandahållit sina kunder interoperabla tjänster.

Förbättringen av trafiktjänster för företag och hushåll påskyndas när aktörerna inom sektorn inför en regelbok som är öppen för alla. Syftet är att främja utvecklingen av tjänster inom sektorn inom såväl godstrafik som persontrafik genom att bland annat underlätta datadelning.

Rättvis dataekonomi

Regelboken, som har utformats i samarbete inom branschen, introduceras av aktörerna i ett dataekosystem som är öppet för alla. Grundarna Finnair, Fintraffic, HRT, ITS Finland Ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, VR, VTT och FLD Osuuskunta skriver under regelboken först och sedan skickas en inbjudan till varje spelare att bli officiell medlem och följare av regelboken.

Regelboken bygger på Sitras grundläggande arbete för att främja en rättvis datorekonomi. Den gemensamma regelboken är en efterlängtad scen för de 140 aktörer som redan gjort ett bra jobb i arbetsgrupperna.

- Trafiken står för närvarande inför många olika svårigheter samtidigt. Kollektivtrafiken är fortfarande i svårigheter efter pandemin, kriget i Ukraina försvagar Finlands internationella förbindelser, bränslepriserna har stigit mycket snabbt och utsläppen från trafiken måste minska avsevärt de närmaste åren. I en exceptionellt stor omstrukturering behövs nya medel för att transportsektorn ska kunna fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga tjänster i rese- och trafikkedjorna och fullt ut stödja Finlands konkurrenskraft”, säger Fintraffics vd Pertti Korhonen.

Förbättrar konkurrenskraften och minskar utsläppen.

Förutom att förbättra kundservicen är den accelererande utvecklingen av tjänster inom transportsektorn också av social betydelse, eftersom hushåll och företag uppskattar att spendera 40 miljarder euro årligen på mobilitet och trafik, vilket motsvarar cirka 13 procent*  av Finlands bruttonationalprodukt.

Dessutom står trafiken för 20 procent av Finlands koldioxidutsläpp. På så sätt ger redan en mindre effektivisering av rese- och trafikkedjorna tack vare de tjänster som utvecklas stora fördelar i form av besparingar för företag och hushåll, de underlättar medborgarnas och företagens vardag och förbättrar Finlands konkurrenskraft och minskar utsläppen.

- Digitalisering av trafiken sker här och nu. I stort sett ingen ny tjänst eller teknik utvecklas för närvarande utan koppling till data och dataekonomi. Detta skapar en utmärkt möjlighet att nå trafiksystemets effektivitets- och hållbarhetsmål. I detta arbete är det viktigaste att få data och kod från olika parter att flytta. Code of Fair Fair Economics är ett viktigt initiativ för att främja interoperabilitet på systemnivå i trafiken. Det här är ett utmärkt banbrytande steg mot utvecklingen av ett europeiskt datautrymme för trafik, säger Marko Forsblom, vd för ITS Finland.

Data i centrum för utvecklingen av nya mobilitetstjänster

Genom att hämta data via en regelbok vid en lägre tröskel och i ett kompatibelt format för delning kan exempelvis fordonsautonomin ökas, logistikens ledtider påskyndas, användningen av drönare inom servicebranschen främjas eller resekedjelösningar köpas från en enda applikation tagit fram.

- Kontrollerat datautbyte och nära samarbete med olika aktörer spelar en nyckelroll när vi på Finnair utvecklar bättre rese- och transportkedjor", säger Tiina Vesterinen, direktör för digitala tjänster på Finnair.

- I slutändan gynnas kunden, vem ser nyttan, till exempel i form av en smidigare reseupplevelse eller fraktleverans.

- Detta gemensamma steg för hela branschens dataekosystem är viktigt för lokala trafikbolaget HRT. Nivån på kundernas förväntningar på tjänsterna ökar hela tiden. För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet på marknaden för mobilitetstjänster krävs förmågan att bygga bättre digitala tjänster för kunderna genom partnerskap, till exempel inom resekedjor. Dataflöden och analyser fungerar till nytta för kunderna. Regelboken tar oss ett steg mot vår vision”, säger HRT:s VD Mika Nykänen.

Källa: Väylävirasto