Företaget för spårbundna projekt Proxion stödjer Ukraina genom att dra sig ur projekt med ryska aktörer

Autonoma tåg kan snart bli en lågemissions- och kostnadseffektiv lösning för korta industritransporter. Ett projekt för att utveckla autonoma tåg i Finland går in i testfasen. Syftet med initiativet är att skapa helt nya järnvägstransporttjänster och till och med dubbla järnvägstransporter. Initiativet, som leds av finländska Proxion i samarbete med ett 20-tal andra teknikföretag, utvecklar ett flexibelt transportkoncept med låga utsläpp för stora industriföretag. I framtiden kommer även autonoma tåg att utvecklas för persontransporter. Illustration: Proxion

- Proxion är en grupp experter på järnvägstransporter med dotterbolag och verksamhet i Estland. Vi är involverade i ett stort antal nationellt betydelsefulla järnvägsinfrastrukturprojekt i både Finland och de baltiska länderna. Vår policy gäller för alla koncernbolag och projekt, oavsett marknad, skriver Proxion i ett pressmeddelande.

Proxion har, med stöd av företagets ägare, beslutat att avsäga sig allt samarbete med ryska aktörer.

Proxion Järnvägsinstitut utbildar den banhållningssäkerhetsutbildning som Finlands Järnvägar kräver och annan grundutbildning i stadstrafik med garanterad Proxio-kvalitet. Utbildningen genomförs som distans- och kortsiktiga implementeringar med hänsyn till kundens behov. Proxion satsar på ett modernt och pedagogiskt effektivt sätt att genomföra utbildningar.

Granskning av projekt

Proxion kommer att granska alla projekts intressenter och vid behov avbryta de projekt där samarbetet med ryska aktörer inte kommer att avslutas. Företaget säger sig vilja agera i enlighet med egna värderingar och ta ett eget ansvar i situationen.

- Jag är medveten om de möjliga ekonomiska konsekvenserna av beslutet för vårt företag, säger Petri Puikkonen, Proxions huvudägare.

- Men jag känner att mänskliga rättigheter inte är till salu och det finns större saker i världen än ekonomisk framgång.

Under ledning av företagsledarna kommer Proxion att initiera en studie för vart och ett av de projekt som företaget är involverat i och instruera projektledare att avbryta arbete och kontraktsförhandlingar för projekt som involverar ryskägda intressenter.

För enat och säkert Europa

- Det räcker inte att bara prata, det behövs konkreta åtgärder, fortsätter Timo Savolainen, vd.

- Förhoppningsvis kommer vårt exempel att uppmuntra andra företag och samhällen att agera på samma sätt. På kort sikt kommer detta att ha en negativ inverkan på vår företagsekonomi, men vi tror att vi genom att göra detta kommer att säkerställa att vi i framtiden kan verka som en del av ett enat, säkert Europa i en stabil miljö, betonar Proxions vd.