Världens första fälttest av en autonom tågenhet genomfördes framgångsrikt i Finland

Idén till ett autonomt tåg föddes när Proxions ägare Petri Puikkonen ville lösa utmaningen som skapades av den ständiga lastbilstrafiken genom Nystads centrum till bilfabriken. Foto: Proxion

Företaget Proxions fälttester av den högsta automationsnivån med GoA4-klassens autonoma tågenhet, genomfördes nyligen framgångsrikt. Transportrådgivare Janne Hauta från  automationsenheten vid finländska transport- och kommunikationsministeriet fick äran att ge tågenheten dess första uppdrag överhuvudtaget.

Målet med projektet är att skapa en helt ny sorts autonom järnvägslogistik för interna transporter av industrianläggningar eller terminaler och att kraftigt öka volymen av järnvägstransporter. Projektet, som leds av företaget Proxion, med totalt tjugo teknikaktörer, utvecklar ett smidigt och utsläppssnålt transportkoncept för järnväg, som blir det första att utnyttjas av stora industriföretag.

Fälttester genomförda på orten Voikaa har visat att tekniken gör det möjligt för järnvägstransporter att konkurrera med flexibla vägtransporter för industritransporter i slutna områden, som hamnar eller industrianläggningar.

Helt autonom logistikkedja mellan produktionsanläggningen och terminalen

Enligt projektledare Reijo Viinonen är målet med projektet att främja industri- och fabriksområdenas interna logistik med säkra, miljövänliga och effektiva järnvägstransporter. När man rör sig på det allmänna järnvägsnätet gör kraven och reglerna och det stora antalet operatörer den helt autonoma logistikkedjan utmanande att genomföra, säger Viinonen.

– GoA4-automationsnivån innebär okontrollerad automatisering i järnvägstrafiken, förklarar Viinonen projektets framsteg. Tågenheten kan fatta självständiga beslut, till exempel för att kontrollera en plankorsning och säkerställa en säker väg för att utföra uppgiften. Man behöver inte ständigt övervaka tågenheten, inte ens på distans.

Ny teknik med inhemska krafter

Huvudpartnerna i projektet, finansierat av Business Finland, har utvecklat teknik enbart för järnvägstransporternas behov. VTT Tekniska Forskningscentralen i Finland har fokuserat på att utveckla teknik för miljöobservation och nödvändig programvara för beslutsfattande.

- Sensor- och kamerateknologierna på marknaden har utvecklats för vägtransporternas behov, säger ledande forskare Pertti Peussa från VTT. För att verkligen kunna upptäcka hinder och förändringar i järnvägsmiljön och med tillräcklig framförhållning för att stoppa tåg som väger hundratals ton, har vi utvecklat vår egen mjukvaruteknik för projektet.

Electric Power Finland har ansvarat för utveckling och samordning av järnvägsinfrastruktur för behoven av autonom mobilitet.

- Vår elektroniska vändare kommunicerar trådlöst med tågenheten, till exempel med hjälp av 5G-nätet, och tåget styr växeln för att säkerställa en säker rätt väg för sig själv, säger Jani Tupitsa, EPF:s produktutvecklingschef.

Använder radarteknik

Utöver växlar finns det otaliga plankorsningar i industrimiljön. Tåget kommunicerar även med plankorsningar och använder radarteknik för att styra en varningsanläggning som stänger och frigör övergången från andra användare.

Provkörningarna kommer att köras på Voikaan Business Districts gård med ett moderniserat Otso 4-lokomotiv. Utöver testenheten har stålhjulet stått för konceptdesignen av elloket baserat på batteriteknik.

- Testkörningarna idag bevisar att de nuvarande loken redan kan konverteras till autonoma ekipagen, säger Kimmo Hämäläinen, vd för Teräspyörä-Steelwheel.

- Enligt våra planer är det lokalt utsläppande, miljövänliga och kostnadseffektiva batteridrivna loket med snabbladdningsteknik också idealiskt för lokala pendlingstransporter.

Kimmo Kolehmainen, Proxions tekniska chef, säger att uppgiften för Proxion Train Logistics Management System (PTLMS), utvecklat av Proxion, är att sköta kommunikationen mellan tåget och materialhanteringen. mellan den autonoma tågenheten och den markbaserade utrustningen.

Dessutom har Proxion utvecklat interlocking firmware som hanterar kommunikation.

- PTLMS kan användas för att automatisera hela logistikkedjan. Vi kan till exempel vidarebefordra information om inkommande gods sjövägen till en tågenhet som kommer till kajplatsen för att ta emot lasten och transportera den till en terminal där lasten, till exempel en container, lossas på lastbilar eller tåg, förklarar Kolehmainen.

- Automatisering av hela transportkedjan och integration av funktioner skapar den konkurrenskraft vi behöver, sammanfattar Viinonen.

Källa: Proxion