Minister: Goda nyheter för Åbos entimmeståg

– Entimmeståget i Åbo kommer att dra nytta av ett nytt inträde i det europeiska transportnätet, säger Finlands Transport- och Kommunikationsminister, Timo Harakka. Förslaget innebär att EU-medel kan sökas för ett timtåg i Åbo. Transportnätverk finansieras av programmet CEF (Connecting Europe Facility). Foto: Finlands Transport- och Kommunikationsministerium

Finlands Transport- och kommunikationsminister Timo Harakka skriver i Åbo Sanomat att EU har sänt goda nyheter om Åbos så kallade entimmmeståg till finländska kommuner.

– I Egentliga Finland väcker den nya strukturen för TEN-T-förordningen (Trans-European Transport Network) frågor. Kommissionen delade upp det huvudsakliga transportnätet i två olika korgar: projekt fram till 2030 och projekt fram till 2040. Alla tre finska järnvägsprojekt (Åbo timmeståg, finska järnvägen och östra järnvägen) ingår i 2040-gruppen.

Enligt ministern innebär det inte att man skjuter upp Åbos timmeståg.

Nationellt byggbeslut

– Beslut om utformning och konstruktion av spår fattas i Finland. Nationella byggbeslut kommer att fattas när projekteringen är klar.

Harakka påminner om att CEF-finansieringen är särskilt inriktad på utformning och genomförande av järnvägsprojekt, eftersom de bidrar till EU:s klimatmål.

– Ja, de goda nyheterna för Åbotimmetåget är samtidigt goda nyheter för alla tre järnvägsprojekten.

Delar åsikterna

Det så kallade entimmeståget som planeras mellan Helsingfors och Åbo delar åsikterna, men i Lojo är tongångarna positiva. Man har nu samlat ihop argument som talar för den nya banan. Stadsdirektör Mika Sivula menar att banan som alltså skulle gå via Lojo, Esbo och Salo slår flera flugor i en smäll.

– Tåget skulle förbättra förbindelserna till Helsingfors och Åbo på ett avgörande sätt. I dag pendlar en tredjedel av arbetskraften i Lojo varje dag till Helsingfors med bil eller buss. Järnvägsförbindelsen skulle spara en massa tid för familjen och hobbyer, tid som annars tillbringas sittande bakom ratten, säger Sivula.