Schweiz: Kontrakt undertecknat för upp till 510 regionala tåg av typ FLIRT

Tillsammans med dotterbolagen Thurbo och Regionalps upphandlar SBB 286 nya endäcks multipla enheter för regionala transporter. Stadler tilldelades kontraktet. Det är det bästa erbjudandet sett till ekonomi och kvalitet. Foto: Stadler

Schweiz: Kontrakt undertecknat för upp till 510 regionala tåg av typ FLIRT

De schweiziska federala järnvägarna (SBB), Thurbo, RegionAlps och Stadler har tecknat ett ramavtal för upp till 510 enkeldäcks FLIRT-enheter. Detta är det största anbudet i schweizisk järnvägshistoria. I en första leverans kommer Stadler att leverera 286 fordon med en ordervolym på cirka 2 miljarder schweizerfranc.

I oktober 2021 tilldelade de schweiziska federala järnvägarna (SBB), Thurbo och RegionAlps Stadler ett ramkontrakt för tillverkning och leverans av upp till 510 endäcks FLIRT-enheter. Den schweiziska federala förvaltningsdomstolen har avslagit överklagandet av en förlorande budgivare från förra året.

Konkurrenskraftigt internationellt bud

Stadler kunde därmed hävda sig i ytterligare ett mycket konkurrenskraftigt internationellt anbud med sitt beprövade FLIRT-fordonskoncept och gick ut som vinnare av det största anbudet i schweizisk järnvägshistoria. Nu när kontraktet har skrivits på kan Stadler börja bygga 286 FLIRT från första beställningen.

Det första avtalet omfattar 286 fordon med en ordervolym på cirka 2 miljarder schweizerfranc. De nya tågen ersätter successivt gammal rullande materiel.

Stadler tillverkar 155 fyrvagns FLIRT för SBB, 24 fyrvagns FLIRT för RegionAlps och 19 fyrvagns och 88 trevagns FLIRT för Thurbo. De första tågen förväntas börja trafikera under loppet av 2026.

Leveransen av det sista fordonet från den första beställningen är planerad till 2034. Ramavtalet innehåller en option på upp till 224 ytterligare FLIRT.

Mer komfort för passagerarna

De tredelade fordonen av typen FLIRT är 57,8 meter långa och har plats för totalt 256 passagerare, varav 134 för sittande passagerare.

Längden på fyrvagnstågen är 73,5 meter. Det finns plats för upp till 370 passagerare, varav 146 sittplatser. Fordonen erbjuder stegfritt insteg och stegfri passage från fram- till bakdörren. De ska också godkännas för Schweiz, Tyskland och Österrike.

Det nya FLIRT- ekipaget erbjuder passagerarna många förbättringar. Jämfört med de fordon som används idag har tågen mer förvaringsutrymme för cyklar, barnvagnar och större bagage. Vintersportutrustning som skidor kan nu också hittas i de multifunktionella zonerna.

Kraftfullare motorer

Tågen erbjuder även bra mobiltelefon- och datamottagning i tunnlar och extra uttag i alla kupéer. De tar hänsyn till kraven för passagerare med begränsad rörlighet och har två utrymmen för rullstolsburna och en rullstolsanpassad toalett per tåg.

Rullstolsplatser finns även i 1: a klass. De nya multipelenheterna ger också ett viktigt bidrag till att förbättra punktligheten tack vare kraftfullare motorer.

Utöver rent elektriska, diesel- eller blandade drivningar erbjuder Stadler även FLIRT med alternativa driftformer som batterier och vätgas.

Till exempel levererar Stadler 55 FLIRT Akkus till Schleswig-Holstein lokala transportförening NAH.SH och 58 FLIRT Akkus till DB Regio i Tyskland, och utvecklar det första FLIRT med vätgasdrift för den amerikanska staden San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA).