Minskad transitgodstrafik på estniska järnvägen

Estniskt diesellokomotiv av Operail-klass Dr20 vid Björneborg-Mäntyluoto-linjen i Björneborg, Finland. Här drar loket ett koltåg mot hamnen i Mäntyluoto. Wikipedia Common, Kredit: Santtu37

Volymen godstrafik på Estlands järnvägars infrastruktur uppgick till drygt 3,2 miljoner ton under de första fyra månaderna 2022, en minskning med 34,3 procent jämfört med samma period förra året.

Gödselmedel, mineralbränslen och kemiska varor var de mest frekvent transporterade varorna på den estniska järnvägsinfrastrukturen.

- Sedan mars och april i år har vår infrastruktur slutat transportera konstgödsel från Ryssland och petroleumprodukter från Vitryssland. Vi arbetar för närvarande aktivt med speditörer som letar efter nya varor från Centralasien och Ukraina, säger Kaido Zimmermann, VD för AS Eesti Raudtee.

Containertrafiken

Under de fyra första månaderna i år var transittrafikens andel av den totala trafiken av estniska järnvägar nästan 1,9 miljoner ton, vilket är 48,4 procent mindre än under samma period 2021.

De första fyra månaderna i år har visat en god passagerartillväxt.

– Vi hoppas att antalet tågresenärer ska nå nivån innan coronapandemin, säger Zimmermann. Under de fyra första månaderna 2022 reste drygt 2,1 miljoner passagerare med tåg i regionen, en ökning med 33 procent från samma period 2021.

Källa; Eesti Raudtee