Nexxiot: Strategiskt partnerskap med Knorr-Bremse driver på järnvägens digitalisering

Nexxiots sensorer har installerats i stor utsträckning på europeiska vagnsflottor. KNORR-Bremse har tillkännagivit ingåendet av ett strategiskt samarbets- och investeringsavtal med Nexxiot i Schweiz, som kommer att se företagets sensorteknologi implementeras för att förbättra prestandan hos Knorr-Bremse-utrustning. Foto: Knorr-Bremse/ Nexxiot

Nexxiot, den globalt aktiva TradeTech-pionjären, har ingått ett strategiskt partnerskap med järnvägssystemleverantören Knorr-Bremse AG.

Knorr-Bremse kommer att integrera Nexxiots IoT-hårdvara och mjukvara i sina tekniska produkter och system för järnvägstransporter och koppla upp det till Nexxiots datamoln.

Samtidigt håller Knorr-Bremse på att bli en strategisk minoritetsinvesterare i Nexxiot. Knorr-Bremse och de befintliga aktieägarna, ledda av investeringsbolaget QVIDTVM, kommer tillsammans att investera i Nexxiot AG med ett kapital på 76 miljoner schweizerfranc.

Integrering

Partnerskapet, som är unikt inom järnvägsteknikbranschen hittills, ger mer digital uppkoppling till järnvägssystemleverantörens kundbas. Integreringen av broms-, dörr-, luftkonditionerings- och sanitetssystem samt andra komponenter från Knorr-Bremse i de digitala systemen från Nexxiot gynnar järnvägsindustrin på flera sätt: järnvägsfordon kan användas mer effektivt och livscykelkostnader minskas.

Med det nya partnerskapet svarar Knorr-Bremse och Nexxiot på den ökande efterfrågan på IoT-tjänster för järnvägsfordonssystem.

Tillgång till Nexxiots IoT-teknik öppnar för en enorm affärspotential för Knorr-Bremse. Knorr-Bremse har en betydande andel av den globala marknaden helt enkelt vad gäller antalet installerade eftermonterbara bromsar.

Globala godstransporter på järnväg har ökat stadigt under de senaste 20 åren, men branschen saknar den realtidssynlighet och data som behövs för ekonomiskt effektiv transportkontroll.

Eftermontering med IoT-teknik

Av världens fem miljoner järnvägsvagnar är endast cirka åtta procent digitaliserade. Det finns därför fortfarande en enorm potential för eftermontering med IoT-teknik och digitaliserade processer inom järnvägsbranschen.

Med realtidsanalys av järnvägsdriftdata i det globala digitala Nexxiot-systemet kan Knorr-Bremse exakt förutsäga systemens funktionsstatus och underhållskrav. Den positiva effekten är att kunderna kan planera sina flottor bättre och använda dem mer kostnadseffektivt tack vare statusbaserat och prediktivt underhåll.

Med hjälp av IoT-teknik kan flottoperatörer automatisera kritiska operationer och få en mängd ny information som ökar effektivitet, hållbarhet, kundservice och lönsamhet.

I framtiden kommer Knorr-Bremse att använda Nexxiot Globehopper LINK-sensorer i sina system. Dessa upptäcker status för viktiga delar av ett järnvägsfordon, inklusive dörrar och bromsar, och skickar data till molnet.

Nexxiot bearbetar denna data med sina intelligenta algoritmer och big data-analyser för att möjliggöra nya databaserade tjänster och erbjudanden.

Utformar transportprocesser

- I partnerskapet med Knorr-Bremse kan vi utveckla de bästa produkterna och tjänsterna för branschen över hela världen. Med Nexxiot, vet kunderna var deras varor finns, tack vare den information som hjälper de också till att forma transportprocesser, säger Stefan Kalmund, VD för Nexxiot.

Nexxiot växer fram som en ledande IoT-leverantör på den globala marknaden för multimodala godstransporter. I april 2022 tillkännagav Nexxiot till exempel ett kontrakt med Hapag-Lloyd, ett av de fem största rederierna. Nexxiot kommer att utrusta en stor del av rederiets 3 miljoner TEU sjöcontainerflotta med IoT-teknik.

Källa: Knorr-Bremse