Orascom Construction signerar andra fasen av Egyptens första höghastighetssträcka

Även tyska Siemens Mobility har tecknat ett kontrakt på 4,5 miljarder dollar med Egyptens nationella myndighet för tunnlar för att leverera landets första höghastighetståg och elektrifierade tåglinje . Den första 660 kilometer långa linjen kommer att förbinda Kairo med nya städer, däribland Luxor. Bild: Siemens Mobility

Orascom Construction PLC meddelar att de har ökat sin integrerade roll i utvecklingen av Egyptens nya höghastighetstågsystem och att företaget undertecknade nyligen ett kontrakt med egyptiska National Authority for Tunnels (NAT) inom ramen av ett konsortium med Siemens Mobility och Arab Contractors. Kontraktet avser byggandet av en förlängning av nätverket till 2 000 kilometer.

Konsortiet undertecknade och tillkännagav bygget av den första fasen av linjenätet, som täcker en 660 kilometer lång sträcka, i september 2021.

Sjätte längsta höghastighetsnätet i världen

Nyligen undertecknade konsortiet den andra etappen, som omfattar två nya linjer på totalt 1 325 kilometer. Detta kommer att utöka hela nätet till nästan 2 000 kilometer och skapa det sjätte största höghastighetsnätet i världen.

Orascom Constructions andel i denna andra fas, som undertecknats är 1,1 miljarder euro, vilket ökar Orascom Constructions totala andel i alla tre linjerna till 1,8 miljarder 1,7 miljarder euro samtidigt som koncernens senast rapporterade orderbok ökade till 6,2 miljarder euro.

Konsortiet kommer att designa, installera, driftsätta och underhålla höghastighetstågsystemet i 15 år. Genom detta joint venture med The Arab Contractors tillhandahåller Orascom Construction nyckelfärdig leverans och installation av spår-, signal- och kontaktledningssystem, telekommunikationssystem och traktionskrafttransformatorstationer, samtidigt som det 15-åriga underhållet inkluderar även ett spår- och telekommunikationssystem.

Dedikerat till både passagerar- och godstransporter, kommer höghastighetstågsystemet att förbinda städer, hav och torrhamnar, arkeologiska platser och turistmål över hela Egypten och uppmuntra utvecklingen av många sektorer i hela ekonomin.

Tre linjer

Hela nätet kommer att bestå av tre linjer. Den första linjen, undertecknad redan i september 2021, kommer att vara 660 kilometer lång och förbinder Ain Sokhna vid Röda havet med Alamein City och Marsa Matrouh vid Medelhavet.

Den andra linjen kommer att vara 1 110 kilometer lång och gå mellan Stor-Kairo och Abu Simbel nära den södra gränsen och passera genom Luxor och Aswan. Den tredje linjen kommer att gå 215 kilometer genom Luxor, Safaga och Hurghada vid Röda havet.

Orascom Construction fokuserar därmed på stora projekt som har en direkt positiv inverkan på Egyptens infrastruktur och ekonomi, samtidigt som de representerar konkreta steg i Egyptens resa mot en mer hållbar framtid.

Minskar primärenergiförbrukningen

Konsortiet kommer att skapa mer än 40 000 jobb direkt i Egypten, ytterligare 6 700 hos egyptiska leverantörer och indirekt genom den egyptiska ekonomin i allmänhet. Dessutom kommer det helt elektrifierade järnvägssystemet att minska primärenergiförbrukningen och den totala luftföroreningen genom att minska koldioxidutsläppen med 70 procent jämfört med nuvarande utsläpp från bil- och busstransporter.

Koncernens anmärkningsvärda nya projekt inom denna sektor inkluderar även Egyptens första monorail (det längsta monorailprojektet i världen), det elektriska Light Rail Transit-projektet i Egypten och Greater Cairo Metro.

 Källa Orascom