Järnvägstrafiken med ukrainskt spannmål ökar snabbt

Rail Cargo Groups dotterbolag i Ungern, Rail Cargo Hungaria (RCH), hanterar 75 procent av de ungerska spannmålstransporterna. Foto: Wikipedia Common, kredit: NÖLB Mh

Jämfört med april förra året har transittrafiken av ukrainskt spannmål på järnväg i Ungern, organiserad av Rail Cargo Group i Ungern, mångdubblats. Ytterligare tillväxt inom transporter begränsas av hanteringskapacitet och antalet tillgängliga godsvagnar.

Under första kvartalet 2022 anlände 41 000 ton skörd från Ukraina till organisationen för Rail Cargo Logistics - Hungaria, det ungerska dotterbolaget till Rail Cargo Group. Ytterligare 85 000 ton förväntas levereras i slutet av juni. I de flesta fall är spannmålens destination Italien, mindre kvantiteter lagras för ungerska kunders räkning.

Kompenseras

Rutterna vid Svarta havets hamnar måste kompenseras via andra vägar på grund av Rysslands invation. Detta leder i sin tur till ett transportbehov genom Ungern som skulle uppgå till fem miljoner ton spannmål per år. Denna efterfrågan kompenseras av prestanda för hanteringskapaciteten (över 1 000 ton/dag) och det begränsade antalet godsvagnar.

700 av Rail Cargos egna spannmålsvagnar och de 1 500 som tilldelats dem av Rail Cargo Group är i första hand tillgängliga för exporttransport av en miljon ton av den ungerska skörden. Även om RCH strävar efter att tillhandahålla godsvagnar för den nya trafiken kan efterfrågan bara tillgodoses på detta sätt om kunden även har vagnar som inte är specialbyggda för spannmålstransporter, men som också är lämpliga för detta ändamål.

Krigssituationen satte fart på transporterna via Ungeern

Förr i tiden kom spannmål från Ukraina sällan till Ungern med järnväg. På grund av detta byggdes inte kapaciteten att transportera sådana mängder spannmål, inklusive sättet att lasta och lagra grödor. Dessutom innebär det pågående underhållsarbetet på den ungerska järnvägsinfrastrukturen att linjens genomströmningskapacitet är begränsad. Tillväxten i ukrainsk spannmålstrafik började i november 2021, då handlare fyllde på sina inhemska lager på grund av de höga ungerska inköpspriserna. Krigssituationen satte fart på transporterna och volymen på skörden ökade också.

Rail Cargo Group i Ungern arbetar med implementering av heltäckande järnvägs- och logistiklösningar för att kunna möta den ökade efterfrågan.

Pressmeddelande RCH