Direkt tågförbindelse Hangö-Helsingfors kan bli verklighet inom åtta år

Järnvägsstationen i Hangö är Finlands sydligaste. Foto: VR

Nylands förbund har publicerat en färsk utredning över hur tågtrafiken på kustbanan och Hangöbanan kan utvecklas. I utredningen pratas bland annat om en direktförbindelse mellan Hangö och Helsingfors.

Elektrifieringen av banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge öppnar enligt rapporten möjligheten för direkt tågförbindelse från Hangö till huvudstaden.

Elektrifieringsarbetena torde vara slutförda år 2024. I utredningen har direktförbindelsen mellan Hangö och Helsingfors inprickats att genomföras åren 2025–2028.

Ska gå med 2-timmars mellanrum

Den direkta tågförbindelsen skulle köra under rusningstider, på morgnarna från Hangö och på eftermiddagarna från Helsingfors.

Under dygnets övriga tider är resenärer som är på väg från Hangö till Helsingfors tvungna att byta tåg i Karis.

Tågen ska gå med ungefär två timmars mellanrum.

Anhalterna i Skogby och Sandö ska bort

I utredningen sägs att eltåget inte ska stanna på hållplatserna i Skogby och Sandö. Det är väldigt få människor som använder de här hållplatserna. Om tåget inte stannar på de här två hållplatserna förkortas resan med sju minuter.

Utredningen lyfter också upp möjligheten att öka på tågturernas antal på rutten Hangö-Karis-Kyrkslätt.

Efter att ESA-alternativet har förverkligats kunde närtåg köra från Helsingfors till Karis och sedan vidare till antingen Hangö eller Salo. Närtågen skulle köra med en timmes mellanrum. Vart annat tåg skulle fortsätta till Hangö och det skulle ge utrymme på banan för godstrafik.

ESA står för banavsnittet Esbo-Salo som i framtiden kommer att betjäna fjärrtågen mellan Helsingfors och Åbo. ESA-banan förverkligas under 2030-talet.

Ökar utvecklingsmöjligheter

När Esbo stadsbana är klar kommer den också att öka utvecklingsmöjligheterna. Esbo stadsbana ska vara i bruk år 2029.

En möjlighet skulle också vara att tåget mellan Hangö och Helsingfors skulle avgå med en timmes mellanrum.

Förbättringar på vissa hållplatser/stationer

I utredningen presenteras också utförligt hurdana tåg som i framtiden ska trafikera på banavsnitten i Västnyland.

Planerna kräver också en del förbättringsarbeten på vissa stationer och hållplatser.

Bland annat rälsen och perrongen i Dragsvik och Ekenäs måste förbättras för att tåg ska kunna mötas. I Hangö måste de nuvarande perrongerna förlängas.

Utredningen finns på Nylands förbunds webbplats.

Källa: Nylands Förbund