M-Files plattform för informationshantering blir del av omfattande trafikprojekt i Helsingfors

Projektet omfattar nya spårvagnslinjer, broar, cykelvägar och andra byggprojekt som är kopplade till stadsplaneringen. Illustration: Projektet Spårväg Kronbroarna, kredit: Helsingfors Stad

Spårvägen Kronbroarna är ett stort och unikt trafikprojekt i hjärtat av Helsingfors. För att bidra till ett effektivt samarbete mellan projektets olika intressenter har man valt att införa M-Files metadatadrivna plattform för informationshantering.

Projektet omfattar nya spårvagnslinjer, broar, cykelvägar och andra byggprojekt som är kopplade till stadsplaneringen. Omfattande informationshantering spelar en viktig roll för projektets fortsatta framgång när experter från olika organisationer löpande måste ta fram, komma åt och redigera dokument och annan viktig information. Därför måste alla medverkande, från beställare till entreprenörer och underleverantörer, arbeta i samma miljö för informationshantering.

Projektet Spårväg Kronbroarna sysselsätter även 500 kunskapsarbetare, experter och underleverantörer som behövs för skapandet och bearbetning av dokument. Hittills har projektet redan producerat mer än 70 000 dokument. Tack vare M-Files moderna plattform har projektet nu en god kontroll över alla dokument och delprojekt. Alla intressenter med åtkomsträttigheter kan på ett säkert sätt komma åt och redigera rätt dokumentversioner var som helst och när som helst.

Tydliga riktlinjer för informationshantering

– Antalet dokument och mängden information i förhållande till antalet personer som använder den i projektet är enormt. Det gör att överenskomna, tydliga riktlinjer för informationshantering och automatisering blir ännu viktigare, säger Liisa Kemppainen, informationsmodellerare, Spårväg Kronbroarna.

– Med M-Files kan vi säkerställa att informationen alltid är aktuell och lättillgänglig. Det dagliga arbetet förenklas med en centraliserad informationshantering, modellbaserad design och digitala tjänster. Allt detta sparar tid och kostnader samtidigt som det optimerar ansvarighet och interaktivitet. Rätt information måste finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt, fortsätter Liisa Kemppainen.

– M-Files plattform är idealisk för att stödja storskaliga stadsplaneringsprojekt som Spårväg Kronbroarna, säger Antti Nivala, grundare och vd, M-Files.

– Vår plattform ser till att alla intressenter har säker tillgång till de dokument och den information de behöver och gör det möjligt för dem att hantera den informationen i samma system. När informationen alltid är uppdaterad och det inte finns några informationssilor mellan intressenterna minskar affärsriskerna i samband med byggprojekt avsevärt, avslutar Antti Nivala.

 Om M-Files

M-Files är en global ledare inom informationshantering. Företagets metadatadrivna plattform för dokumenthantering gör det möjligt för kunskapsarbetare att omedelbart hitta rätt information i alla situationer, automatisera affärsprocesser och upprätthålla informationskontroll. Det ger kunderna en konkurrensfördel och en betydande ROI eftersom de kan leverera bättre kundupplevelser och kvalitativt arbete med lägre risk. Mer information finns på www.m-files.com

Källa: M-Files