USA/Ukraina: Avtal om ytterligare General Electric-lok och infrastrukturprojekt

Samarbetet avser även främjande av alternativa bränslen, elektrifiering av transporter, användning av marknadsmekanismer och tekniska framsteg för att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn. Foto: Mіnіsterstvo іnfrastrukturi Ukraїni,

Ukrainas infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov och USA:s transportminister Pete Buttigieg undertecknade nyligen ett memorandum om samarbete inom transportområdet vid ett toppmöte i samband med International Transport Forum.

”Konsekvent stöd”

- Vi är mycket tacksamma gentemot våra amerikanska kollegor för deras starka och konsekventa stöd till vårt land, på grund av flera infrastrukturprojekt. Bland de viktigaste resultaten av genomförandet av promemorian räknar vi förnyelsen av hela flottan av lokomotiv och vagnar fram till 2030, skapandet av ett snabbt transitsystem mellan större städer och förbättringen av järnvägsinfrastrukturen, särskilt i storstäderna. Våra prioriteringar i samarbete med amerikanska kollegor inkluderar projekt för att modernisera befintliga motorvägar och installera automatiska vägningsstationer, konstaterade infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov.

Ökat samarbete

Promemorian bekräftar också parternas avsikter att fortsätta ett nära samarbete inom följande områden:

• Luftrumssäkerhet och säkerhetsfrågor inom civil luftfart.

• Främjande av kommersiellt deltagande och investeringar i den privata sektorn i USA och Ukraina i kommersiella projekt och deltagande i statlig upphandling, export av varor och tjänster;

• Utveckling och tillämpning av miljövänliga och säkra flygbränslen och annan ren teknik som uppfyller höga internationella standarder;

• Använda möjligheter att främja digital teknik och samarbete för att förbättra cybersäkerhet inom transporter, utbyta information om nya cyberhot;

• Samarbete kring alternativa bränslen, elektrifiering av transporter, användning av marknadsmekanismer och tekniska framsteg för att minska utsläppen av växthusgaser inom transportsektorn.

Källa Mіnіsterstvo іnfrastrukturi Ukraїni,