Finländska tågoperatören VR vill ha ny vd med branschkunskap

Ett av VR:s många starka lokomotiv. Photo: Wikimedia Commons, Kredit: Falk2, CC BY-SA 4.0, via

- VR söker i första hand en vd med branschkunskap efter Lauri Sipponen, som blev uppsagd nyligen, säger VR:s styrelseordförande Kjell Forsén till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Enligt Forsén bör vd:n också kunna finska.

Enligt VR:s styrelseordförande Kjell Forsén blir det ingen lätt uppgift att hitta en ny vd efter Lauri Sipponen, som blev uppsagd nyligen efter bara åtta månader på posten. Forsén räknar med att rekryteringen av Sipponens efterträdare kommer att ta flera månader.

– VR:s tågverksamhet är mycket mer komplex än folk i allmänhet tror. Därför är det en klar fördel om man kan och förstår branschen. Vill man hålla fast vid det kriteriet blir rekryteringen mycket svår. Antalet kandidater med tågkunskap är begränsat, säger Forsén till HBL.

Den avskedade Lauri Sipponens bakgrund finns i detaljhandeln. Han var anställd av Lidl 2001–2019 varav de sista tio åren som landschef i Finland.

En rekrytering från utlandet är osannolik

Men Forsén efterlyser inte bara branschkunskap. Han säger att det i praktiken skulle vara svårt med en vd som inte kan finska. Det gör att en rekrytering från utlandet är osannolik, såvida det inte handlar om en finskspråkig person bosatt i utlandet.

Till VR:s möjligheter räknar Forsén köpet nyligen av buss- och tågoperatören Arriva Sverige, som är en stor aktör i Skåne och Stockholmsregionen.

– Sverige är en ytterst attraktiv marknad och nu gäller det att lyckas integrera Arriva Sveriges verksamhet på bästa sätt i VR. Trafiken i Sverige är konkurrensutsatt så nu gäller det för Arriva Sverige att ta hem kommande offerttävlingar. Om man inte vinner så för man en tynande tillvaro.

Källa: HBL