Cargo-partner uppnådde rekordomsättning på 1,8 miljarder euro under år 2021

Cargo-partner har varit en integrerad del av den internationella transportbranschen i mer än tre decennier. Företaget grundades 1983 som en flygfraktsspecialist i Wien. Cargo-partner började sedan en snabb expansion till andra marknader och transportsätt och tog ytterligare steg inom informationsteknologi och hållbara logistiklösningar. Foto: CSM/Cargo-partner, kredit Esther Horvath

I en utmanande marknadsmiljö kunde Cargo-partner notera en betydande ökning av försäljning och volymtillväxt inom alla områden av sin affärsverksamhet under 2021. Den framgångsrika tillväxten återspeglas också i utbyggnaden av det globala nätverket av platser och en utökning av lagringskapaciteten.

Stabilitet och flexibilitet i utmanande tider - dessa maximer har visat sig vara ett framgångsrecept hos lastpartner. Efter att den internationella transport- och logistikleverantören översteg miljardstrecket i global försäljning för första gången 2020, kunde företaget notera en ytterligare ökning av försäljningen 2021. Jämfört med samma period ökade försäljningen 2021 med 72 procent och nådde över 1,8 miljarder euro.

Innovativa lösningar och utbyggnad av nätverket

VD Stefan Krauter är nöjd med det positiva resultatet: "Vi insåg tidigt vad som skulle vara viktigt i Coronakrisen och anpassade snabbt våra interna processer och vår tjänsteportfölj. Dessutom har vi ytterligare stärkt vår sedan länge etablerade närvaro i Central- och Östeuropa samt i Asien.

Vi har även öppnat upp strategiskt viktiga nya målmarknader för oss själva och bland annat öppnat nya platser i Storbritannien, Grekland, Nordmakedonien, Australien och nu senast Indonesien.

Hållbar förstärkning

- Vi åker dit våra kunder behöver oss – fokus ligger alltid på en hållbar förstärkning av vårt företag och etablering och expansion av långsiktiga kundrelationer”.

Inom FCL järnvägstransporter kunde Cargo-partner öka transportvolymen till 15 000 TEU förra året, vilket motsvarar en ökning med nästan 40 procent jämfört med föregående år.

Inom LCL-området ökade volymen järnvägstransporter från 66 000 till 110 000 m³. På grund av Ukrainakonflikten är tjänsten New Silk Road för närvarande avstängd och alternativt erbjuder de den mycket framgångsrika "Adriatic Express Service" mellan Asien och Koper, samt skräddarsydda charterlösningar. Trots det spända marknadsläget noterades rekordhöga 318 000 TEU även för sjöfraktstransporter.

Högkonjunktur inom flygfrakt och tillväxt inom vägtransporter och lagerlogistik

Volymmässigt kunde företaget växa en- eller tvåsiffrigt inom alla områden, men den största intäktsdrivaren var de historiskt höga fraktpriserna.

Den starkaste tillväxten var inom flygfraktsektorn, där tonnaget steg från över 180 000 ton till nästan 240 000 ton 2021 - en ökning med över 32 procent, vilket främst kan förklaras av det omfattande utbudet av charter- och nödlösningar, som har varit i ökande efterfrågan från kunder under en tid.

Det utökade utbudet av vägtransport- och lagringslösningar återspeglades 2021 med en tillväxt på 19,3 procent inom segmentet Trucking/Logistics.

Ny lagringskapacitet

Den globala lagringsytan har ökat från 260 000 m² till mer än 280 000 m², med lastpartner som investerar i ny lagringskapacitet i bland annat Tyskland, Kroatien, Slovenien, Kina och Thailand. Naturligtvis återspeglas denna tillväxt också i antalet anställda: 2021 anställde Cargo-partner över 500 nya medarbetare världen över och sysselsätter för närvarande 3 900 personer i 40 länder.

Pressmeddelande Cargo-partner