Tammerfors spårväg: Byggandet av andra fasen startade i Hiedanranta

Illustration som visar den framtida spårvagnen vid stranden i Hiedanranta utanför Tammerfors. Foto: Tammerfors Spårvagnsallians/ Tampereen Ratikka

Finländska staden Tammerfors Spårvagnsallians startade nyligen inledande arbetet för andra fasen i Hiedanrantaområdet.

Först och främst kommer trafikarrangemang att göras för Tehdaskartanonkatu och ett arbetsområde markeras mellan det framtida Nottbeckinaukio och Hiedanranta fabriksområde. En omväg kommer att byggas på fabriksgårdsgatan under arbetets gång.

Mellan fabriksområdet och Nottbeckstorget påbörjas byggandet av järnvägsfundamentet och byggandet av ny kommunal teknik för framtida bostadsområden.

Sparar kostnader

Det är vettigt att utföra kommunaltekniska arbeten  samtidigt, eftersom det sparar kostnader och tid och stödjer byggandet av Hiedanstrandsområdet. I början av maj började Spårvägsalliansen också sända fjärrvärmeledningens delar till gatan Tehdaskartononkatu.

Under arbetets gång kommer en förbifartsled att anläggas till Tehdaskartanonkatu via omgivande stadsdelar. Förbifarten beräknas vara i bruk till våren 2023. Omvägen kommer att ha dubbelriktad trafik och en kombinerad gång- och cykelbana

Byggvägen byggs förbi den nuvarande gång- och cykelvägen som korsar Paasikiventie i Hiedanranta.

Källa: Tampereen Ratikka