För kinesiska tåg som inte passerar genom Ryssland finns nu ersättningsrutt

Zhengzhou är huvudstaden i Henan-provinsen i den centrala delen av Folkrepubliken Kina och ett viktigt nav i Kinas nationella transportnätverk, med järnvägar som förbinder Zhengzhou med Europa. Foto: Nurminen Logistics Oy

De sista kinesiska containertågen som passerar Ryssland lämnade Finland nyligen. Järnvägstrafiken genom Ryssland minskar snabbare än väntat, men en ersättningsrutt öppnar i maj mellan Europa och Kina.

Nurminen Logistics tåg lämpar sig, enligt företaget, för transport av alla typer av gods och vi tar emot både fulla containrar och styckegods. kylcontainrar möjliggör även transport av temperaturkontrollerade föremål och ett spårningssystem i realtid gör att du på ett tillförlitligt sätt kan spåra din frakt under hela resan. Det gör det också möjligt att kontrollera temperaturer och luftfuktighet.

 Lugna dagar

De flesta av de tjugo spåren på rangerbangården i Vainikkala i östra Finland är tomma. Det skulle normalt gå dussintals tåg om dagen mellan Vainikkala och busstationerna på den ryska sidan av Buslovskaya, men nu står trafiken närmast still.

– Trafiken har halverats genom kundernas egna beslut och på kund-för-kund-basis går vi igenom hur trafiken kan minskas, säger VR Groups tillförordnade direktör VD Topi Simola till nyhetssajten Svenska Yle.

Enligt Simola är majoriteten av transporterna råvaror för vilka fraktkunderna söker alternativa leverantörer. Trafikstoppen underlättas av att det enligt Försörjningssäkerhetscentralen inte förekommer några transporter som är kritiska för Finlands försörjningstrygghet.

En av VR:s stora kunder, logistikföretaget Nurminen Logistics, har dock hittat en ny rutt för kinesiska containertåg som passerar Ryssland.

Undviker Ryssland

I maj kommer kinesiska containertåg att börja köra runt Ryssland på långt avstånd. Från Kina går tåg genom Kazakstan, Azerbajdzjan och Rumänien till Tyskland, Nederländerna och Polen.

Efterfrågan på kinesiska containertåg har återhämtat sig snabbt eftersom kunder och lastförsäkringsbolag har försäkrats att det inte finns någon rysk landrisk vid transporter.

– Containerplatser reserverades för de första tågen så fort de började säljas. Det verkar finnas intresse för veckotåg, säger Marjut Linnajärvi, försäljningsdirektör på Nurminen Logistics.

Källa: Nurminen Oy