Sweco gör dubbelspårsplanerna för entimmestågsträckan mellan Hajala och Kupittaa

Planeringen av tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors har flyttats från Trafikledsverket till Entimmeståget till Åbo Ab. Projektbolaget beställer järnvägsplanerna enligt vilka den nya tågförbindelsen kan byggas. Planerna ska vara färdiga under 2023. Karta: Projektet Entimmeståg

Uppdraget utarbetar två separata spårplaner för Turku Tunnin Juna Oy för ett 41,5 kilometer långt dubbelspår mellan Hajala - Nunna och Nunna - Kupittaa, inklusive mätuppgifter.

Värdet på ordern är cirka 5,2 miljoner euro.

Förutom banutformning utvecklar Sweco planer och alternativstudier inom en rad olika teknikområden, såsom trafik, väg- och geodesign, el- och starkströmskonstruktion, säkerhetsutrustning, bro- och miljödesign samt säkerhets- och riskhantering.

Nyckelroll

Utöver det långa dubbelspåret omfattar konstruktionen planering av eventuella spårjusteringar i Hajala, Kriivari, Toikkala och Piikkiö.

– Hänsyn till markanvändning, miljöpåverkan och befintliga strukturer spelar en nyckelroll i vår design. Projektområdet har närmare 90 broar, en plankorsning och tre järnvägskorsningar, för vilka det behövs särskild uppmärksamhet och designkompetens, säger Jori Lehtikangas, Swecos affärsdirektör för spårkonstruktion.

Åbos timmeståg är för närvarande ett av Finlands mest betydande infrastrukturprojekt. I det pågående planeringsskedet tas fem järnvägsplaner i drift mellan Helsingfors och Åbo, som främjas mot byggskedet som egna helheter.

Projektet omfattar två spårplaner för direktlinjen mellan Esbo och Salo och tre spårplaner mellan Salo och Åbo.

Källa: Väylävirasto