Rumänien: Alstom levererar RE-IR interregionala elektriska multipelenheter

Varje tåg kommer att bestå av 6 vagnar som kommer att ge totalt 351 sittplatser. Coradia Stream-tågen - de modernaste i Alstom-sortimentet, kommer att kunna köras med en hastighet av 160 km/h och kommer att vara utrustade med områden för funktionshindrade passagerare, områden för automatisk biljettdistribution och komposteringsmaskiner, bar- eller bistroområden, luft luftkonditioneringssystem och Wi-Fi-anslutning. Foto: Alstom

Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) tillkännagav i Europeiska unionens officiella tidning undertecknandet av ett kontrakt värt 1,31 miljarder euro för förvärv av 20 nya interregionala elektriska multipelenheter, kallade RE-IR, och för att köpa även de underhålls- och reparationstjänster som krävs för driften av dessa tåg RON (26,5 miljoner euro) till Alstom Ferroviaria meddelade (2022/S 084–224769).

ARF avser att köpa ny rullande materiel (RE-IR) och underhålls- och reparationstjänster som ska användas på linjer enligt avtal om allmän trafik som tilldelas järnvägsföretag.

Avser:

• 20 nya interregionala elektriska multipelenheter (RE-IR) för interregional (långdistans) passagerartransport,

• underhåll och reparationer som krävs för drift,

• Utbildning av personal inom områdena drift, tågdrift och mjukvaruapplikationer;

• Transport, försäkring, driftsättning, teknisk support under garantitiden.

Ytterligare optioner kan läggas till utan anbudsförfarande genom att ingå ändringar i köpeavtalet:

• möjligheten att lägga till 20 RE-IR till det ursprungliga beloppet; underhålls- och reparationstjänster tillhandahålls för dessa tåg enligt krav från CS under en period av 15 år.

• möjligheten att förlänga underhållsperioden med ytterligare 15 år (underhåll 15 år + 15 år). Denna period kan även förlängas för de första enheterna.

Källa EU:s officiella tidning