Tågen med rysk antracit till Koverhar hamn i finländska Hangö upphör i augusti

Koverhars hamn i närheten av Hangö. Foto: Wikipedia Common, kredit: Coen

VR Group skriver i ett pressmeddelande att finländska tågoperatören VR säger upp sina avtal som gäller godstrafiken till och från Ryssland.

Rysk antracit körs med tåg genom Västnyland till Koverhar hamn i Lappvik i Hangö.

Trafiken med antracit påverkas främst av EU:s sanktioner mot kol som träder i kraft den 10 augusti i år.

Lågintensiv trafik

Hamnoperatören Rauanheimos verksamhet i Koverhar hamn går ut på att ta emot antraciten som sedan transporteras ut i världen från hamnen.

Rauanheimo har endast liten trafik till Koverhar just nu.

Rauanheimos vd Tero Kosonen skriver till Yle Västnyland att järnvägstrafiken till Koverhar drivs av ett företag som heter Operail.

- Därför påverkar VR:s beslut endast indirekt trafiken.

Källa: Koverhar Hamn