Eurostar och Thalys fusionerar

Thalys tåg vid stationen Gare de Paris-Nord. Foto: Wikipedia Common, kredit: Bastiaan

Styrelserna för SNCF Voyageurs, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), SNCB och Federated Hermes Infrastructure tillkännagav nyligen sammanslagningen av Eurostar och Thalys.

Det första steget i denna allians var skapandet av ett holdingbolag, där SNCF Voyageurs (55,75 %), CDPQ (19,31 %), SNCB (18,5 %) och fonder som förvaltas av Federated Hermes Infrastructure genom Patina Rail LLP (6 ,44 %) är involverad.

Med namnet "Eurostar Group", baserat i Bryssel, äger företaget 100 % av aktierna i Eurostar International Limited (Eurostar) och THI Factory SA (Thalys), som förblir fullfjädrade järnvägsföretag och fortsätter att vara baserade i London och Bryssel.

Symmetrisk verkställande kommitté

Aktieägarna utsåg också Jacques Damas, för närvarande VD för Eurostar, till VD för det nya bolaget. Den kommer att baseras på en symmetrisk verkställande kommitté på Eurostar och Thalys.

Sammanslagningsprojektet som inleddes i september 2019 med titeln Green Speed ​​​​hade skjutits upp på grund av coronakrisen. Projektet startade om hösten 2021 och fick godkännande från EU-kommissionen i slutet av mars 2022.

Kraftfull hävstång

Eurostars och Thalys aktieägare är mer övertygade än någonsin om att denna allians kommer att möta den växande efterfrågan på hållbar mobilitet genom att främja utvecklingen av järnvägstransporter i Europa. Målet är att transportera 30 miljoner passagerare per år (för referens: 18 miljoner kunder 2019) inom 10 år under ett enda varumärke: Eurostar.

Denna sammanslagning kommer också att vara en kraftfull hävstång för att driva på återhämtningen av Eurostar och Thalys, båda drabbade av hälsokrisen.

Den nya föreningen, som därmed kommer att erbjuda det största internationella höghastighetsnätet i Västeuropa, har satt upp som mål att föra en ambitiös miljöpolitik de kommande åren.

Källa SNCF