Berlin: Stadler och BVG ger en första glimt av tyska huvudstadens nya tunnelbanetåg

De första nya tunnelbanevagnarna har redan monterats på Stadler i Berlinstadsdelen Pankow. De ska levereras till kollektivtrafikbolaget BVG i slutet av 2022 så att testverksamheten kan starta. Bild:TeamOn/BVG

Det är fortfarande för tidigt att testa de nya vagnarna i trafik. Testfordonen i JK-serien för Berlins tunnelbana finns visserligen redan i Stadler-fabriken i Berlinstadsdelen Pankow. Där har de byggts och monterats ihop sedan februari. Mobilitetssenator Bettina Jarasch fick ett första intryck av den nya tunnelbanan under ett möte på plats.

Tolv gula vagnar från den nya tunnelbaneserien för Berlin står just nu sida vid sida i Stadlers nya monteringshall i Berlin-Pankow.

”Lilla och stora profilen”

Totalt kommer det att byggas åtta testfordon bestående av flera vagnar vid starten – fyra tåg vardera för den lilla och för den stora profilen. Det börjar med den lilla profilen (linjerna U1 till U4). I BVG:s logik har fordonen typbeteckningen JK - J för serien och K som identifierare för den lilla profilen.

Sedan februari har de första vagnarna byggts ut dag för dag i skifttillverkning så att till början av sommaren kommer det första fyrvagnståget att placeras på spåren. Idrifttagningsfasen börjar sedan de har levererats till Berlins kollektivtrafikbolag BVG.

- Det gör oss stolta över att kunna bygga den nya tunnelbanan för Berlin på vår arbetsplats i stadsdelen Pankow. Starten av en ny serie och monteringen av det första fordonet kräver alltid mycket god koordination mellan alla inblandade. Vi är glada över att senatens avdelning för miljö, mobilitet, konsument- och klimatskydd, samt BVG, arbetar nära oss i en anda av äkta partnerskap, konstaterade Jure Mikolčić, VD för Stadler Division Tyskland.

Pressmeddelande BVG, Stadler