Järnvägsträckan Luumäki-Imatra: Arbetet under byggnadsperioden 2022 har startat

En ny byggsäsong startar under april i hela projektområdet, inklusive de byggarbetsplatser som var på vinteruppehåll. Projektet kommer även att lansera nya byggarbetsplatser under våren. Karta: Väylävirasto

Den nya byggsäsongen har pågått i närheten av den finsk-ryska gränsregionen under hela april i hela projektområdet, inklusive byggplatserna för vinterpauser.

Projektet kommer också att generera fram nya byggarbetsplatser under våren.

Ett av de stora målen för innevarande år är införandet av Joutseno-Imatra-Dual-track-avsnittet. Som ett resultat av de åtgärder som vidtagits i Imatra Station -området kommer den nya Tainionkoskentie -undergången och IMATRA:s nya stationstak att byggas färdigt under en långvarig midsommarpaus. Hissen och trappan på stationen kommer att slutföras i slutet av augusti.

- Projektet har syftat också till att öka den maximala tåghastigheten till 200 kilometer per timme, och det kommer att nås hösten 2022. Renoveringstempot kan också ökas under sommaren 2024, säger Joonas Hämäläinen, projektledare på Luumäkii -Imatra Rail Project.

Arbetets syfte är att fördubbla spåret. Swan-Peace-arbetet började i mitten av april. Under 2022, till exempel, avslutas arbetet med banan och reparationsarbetet på en fotgängartunnel i Joutseno.

Omfattande sanering och modernisering

Renoveringen av den gamla Mansikkakoski gamla järnvägsbron börjar också snart i Imatra. Arbetet kommer att slutföras hösten 2022. När det är klart kommer bron att betjäna fordonstrafik, fotgängare och cyklister.

Järnvägstrafik från den gamla Mansikkakoski järnvägsbron flyttades till den nya Mansikkakoski järnvägsbron sommaren 2021. Kostnaderna för rehabiliteringsarbetet utförs av Fairway Agency och staden Imatra tillsammans.

Regionala kontrakt för renovering av renoveringen lanseras under våren

Renoveringen av projektet ligger mellan Luumäki-Joutseno, Vilmanstrand (Lappeenranta) -Joutseno. Arbete startades efter en vinterpaus vid vecka 17.

Den huvudsakliga arbetsfasen är förnyelsen av spårstödsgolvet under våren och sommaren 2022.

- Arbetet mellan Luumäki-Vilmanstrand kommer att inledas i maj 2022. Tack vare måtten kan axelvikten och hastighetsnivån på spåret höjas, säger Hämäläinen.

De nya undergångarna i Lauritsalas södra och Hietalankatu -undergångar i Vilmanstrand kommer att fortsätta att byggas. Båda broarna kommer att slutföras i år.