Banedanmark mer än halvvägs i införandet av ERTMS

Banedanmark har utbildat fler än 2 500 medarbetare i ERTMS. Foto: Banedanmark

Banedanmark är nu mer än halvvägs i arbetet med att utbilda lokförare och trafikledare i hur de använder de nya digitala signalsystem som rullas ut på järnvägen. Längs hela järnvägen är Banedanmark i färd med att ersätta alla gamla, analoga signaler med nya avancerade signalsystem.

Syftet är att ge fler tåg i tid och en stabilare tågdrift. Men det räcker inte att bara rulla ut nya signalsystem. Precis som tågen ska förses med ny, teknisk utrustning är det också viktigt att medarbetare med olika funktioner som spårbarriäransvariga och säkerhetstekniker vet hur de konkret ska använda de nya systemen när de utför sitt arbete.

I samarbete med Järnvägsbolagen utbildar därför Banedanmark flera tusen anställda i att använda de nya, digitala signalsystemen. Nu har över 2 500 personer över hela järnvägssektorn utbildats i de nya systemen, vilket gör att Banedanmark är mer än halvvägs i utbildningsinsatserna.

– Järnvägen tar de senaste åren ett teknologiskt kvantsprång i och med utrullningen av de nya signalsystemen. Men för att vi ska nå våra mål är vi också beroende av lokförare, trafikledare och spårspärransvariga att kunna använda de nya systemen, säger Janus Steen Møller, direktör för Signal Systems i Banedanmark,.

– Därför är jag otroligt stolt över att vi har samlat 2 500 duktiga kollegor och samarbetspartners som nu är utbildade i att använda de nya systemen. Det är en förutsättning för att järnvägen ska kunna gå över till de nya signalerna, vilket under de kommande åren kommer att syfta till att ge mer stabil tågdrift och fler tåg i tid.

Tilläggsutbildningen i att använda de nya signalsystemen kan ta upp till en och en halv månad beroende på vilken yrkesgrupp det gäller. Det sker både som katederundervisning och i  simulator. På så sätt lär man sig först teori med case, som sedan testas i praktiken, förklarar Mads Bjørnbak Sørensen, som till vardags är trafikledare på Banedanmark.

– Det svåraste med att genomföra utbildningen har varit att släppa de gamla vanorna som jag har haft med mig från det gamla systemet. Men tekniskt sett är det nya systemet mycket lättare att använda. På det sättet gör det min uppgift att sköta tåget. trafiken mycket lättare.

Som trafikledare ansvarar Mads för att övervaka tågtrafiken och ingripa vid rälsavbrott eller andra akuta fel som kan påverka tågtrafiken. Därför är det också till stor hjälp att det nya signalsystemet är långt säkrare att arbeta med än det gamla, förklarar han.

– Risken för att mänskliga fel uppstår som kan leda till förseningar i tågtrafiken har blivit mycket mindre efter att vi gått över till det nya signalsystemet. Det beror på att systemet har kontroll i långt fler situationer. Därför känner jag som trafikledare också mer säker på mitt arbete.