Järnvägssträckan mellan mellan Åbo centralstation och Kupittaa station stängs av

Åbos centralstation. Foto: Wikipedia Common, kredit: Vilho Verkkotoimitus

Inom ramen av det viktiga finländska Järnvägsprojektet Kupittaa-Åbo kommer Banverket att bygga ett dubbelspår mellan Kupittaa och Åbo bangård och genomföra förbättringar på Åbo stationsgård och Åbo godsbangård. Farleden rapporterar om projektets gång på sin egen hemsida och på projektets Facebooksida.

I samband med banarbetet kommer persontrafiken att stängas av mellan Kupittaa station och Åbo centralstation. Uppehållet pågår i två år från och med den 15 augusti 2022.

Inga direktresor

Under pausen går det inte att resa direkt från Helsingfors till Åbo centralstation, utan tågens ändstation är Kupittaa, varifrån busslinjerna 32 och 42 avgår med cirka 10 minuters mellanrum från Kupittaa station till Åbo centralstation.

En bussbiljett kan enkelt köpas vid ombordstigning. Innan linjeavbrottet börjar kommer information om olika sätt att fortsätta resan från Kupittaa till övriga Åbo på Kupittaas hemsida.

VR ordnar en ersättningsbussförbindelse från Helsingfors till Åbo hamn och från hamnen till Helsingfors. Bussförbindelsen går från Kupittaa station till Åbo hamn och från hamnen till Kupittaa station och biljetter till ersättningsbussen säljs genom VR:s vanliga försäljningskanaler när stationen väljs av Åbo hamn.

Linjen mellan Tammerfors och Åbo är i normal användning

Linjen mellan Tammerfors och Åbo används som vanligt fram till hamnen i Åbo. När man reser mellan Helsingfors och Tammerfors är det inte möjligt att byta tåg i Åbo under linjeuppehållet.

Passagerare vars rutt normalt skulle ändras i Åbo får alternativa anslutningsförslag för resesökresultat i appen vr.fi eller VR Travel. 

Bullerstörningar minskar

Användare av seriebiljett eller periodkort vars biljett definieras som Åbo centralstation kan ändra sin biljett till Kupittaa på sommaren i VR Matkalla-applikationen eller på vr.fi.

Förbättringsarbetet som genomfördes under linjeuppehållet kommer att möjliggöra utvecklingen av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Åbo järnvägsstation blir mer tillgänglig, bullerstörningarna i linjens närhet minskar och järnvägstrafiken blir smidigare både på Rantarada och mellan Åbo och Toijala.

På Vr.fi finns information om ändringarna på Åbo centralstation och Kupittaa stationssidor: vr.fi/turku och vr.fi/kupittaa.