Bayern: Tunnelbaneoperatörerna SWM och MVG tar emot tredje generationens tåg

Första C2-tåget i 3:e serien. Albrecht Neumann (Siemens Mobility), Ingo Wortmann (MVG), Konrad Schober (VD). Foto: München U-Bahn

Stadtwerke München (SWM) fortsätter moderniseringen av Munich Transport Companys (MVG) tunnelbaneflotta.

Onsdagen den 27 april 2022 installerade SWM och MVG det första av totalt 22 tåg av C2-typ vid den tekniska avdelningen i Fröttmaning tredje leveransserien (så kallad 2nd option).

Där görs nu tåget klart för drift, utsätts för omfattande tester och godkänns för persontrafik.

Samtidigt som leveransen av det första tåget från det andra alternativet, har Stadtwerke München gett Siemens Mobility i uppdrag att leverera ytterligare 18 tunnelbanetåg med sex vagnar C2.

Extra energisnåla

Siemens kunde hävda sig som leverantör i ett europatäckande anbud. Det innebär att totalt 85 C2-tåg kommer att trafikera Münchens tunnelbanenät i framtiden.

Fordonen är särskilt miljövänliga och energisnåla. Vid val av material ägnades miljövänliga komponenter som är upp till 97 procent återvinningsbara. Naturligtvis, som alla moderna tunnelbanefordon, matar tågen energi tillbaka till nätet när de bromsar.

De nya fordonen förbättrar därmed CO2-balansen i München ytterligare och gör den lokala kollektivtrafiken i München ännu mer hållbar.

Fordonen kommer att tillverkas vid Siemens Mobility-fabriken i Wien och kommer att levereras 2024/2025. Boggierna kommer från fabriken i österrikiska Graz.

Pressmeddelande Stadtwerke München, Siemens Mobility GmbH