Schweiz: Modernisering av Gotthards bergsjärnväg startar

Ett lomotiv transporterar ett 1500 ton tungt oljetåg uppför på Gotthardlinjen, nära Gurtnellen, Schweiz. Foto: Wikipedia Common Lic. kredit: David Gubler

Schweiziska federala järnvägarna (SBB) har påbörjat renoveringen av den 140-åriga Gotthardbergslinjen i april 2022. Inte bara spår och punkter kommer att byggas de närmaste åren förnyas, men även kontaktledningsmasterna byts efter hand, nya

Luftledningar är installerade, några Valdeltaganden återaktiverade och signaltekniken måste kontrolleras.

Åtgärderna syftar till att ge en effektiv alternativ väg vid större störningar eller

Olyckor i Gotthard Base Tunnel (GBT), den öppnade 2016. Den genomförs därför för närvarande Regelbunden tågdrift på vardagar Gotthard norra rampen mellan Gurtnellen och Wassen bara enkelspårig eftersom den andra

Sträckan är avstängd på grund av byggnadsarbeten.

Montering av nya mastfundament

I detta avsnitt använder företaget Censi Tecnica Ferroviaria grävmaskin för grävning Gropar för nya mastfundament och gjutning lämpliga stolpfästen. Byggtåget Censi, med Rälstraktor Tm 98 85 5 232 042-2 CH-CENSI, ExRoLa bil 83 81 4979 041-5 A-MFAG Sdmmrs, två lösgodsvagnar 40 85 95 60 101-5 u CH-SBBI Xns och en grävmaskin sattes in.

SBB:s infrastrukturleveranser 

Kontaktledningsmaster på järnväg och sätter ihop dem med järnvägskranar. För järnvägsentusiaster och fotografer som kommer gamla Gotthardbanan för att erbjuda variation olika aktiviteter under de kommande åren.

Matthias Kümmel, Källa: www.sbb.ch