Bane NOR förnyar signalsystemen på järnvägen

Bane NOR förnyar signalsystemen på järnvägen. Dagens förlegade teknik ersätts av ERTMS – ett digitalt signalsystem gemensamt för alla europeiska länder. ERTMS står för European Rail Traffic Management System. För resenärerna innebär ERTMS en stabilare järnväg med högre punktlighet, ökad säkerhet och på sikt mer kapacitet. Foto: Bane NOR

Dagens förlegade teknik ersätts av ERTMS – ett digitalt signalsystem gemensamt för alla europeiska länder.

ERTMS står för European Rail Traffic Management System. För resenärerna innebär ERTMS en stabilare järnväg med högre punktlighet, ökad säkerhet och på sikt mer kapacitet.

Nordlandsbanen från Grong till Bodø kommer att börja använda ERTMS i oktober 2022, Gjøviklinjen från Roa till Gjøvik följer först några veckor senare. 2026 kommer vi att använda det nya signalsystemet på Oslo S.

Utanför rusningstid

Mellan Bergen och Voss kommer arbetena att ske dagtid sista veckan i april utanför rusningstid. Från och med maj blir det arbete mellan Bergen station och Gol.

På stationerna i Arna, Dale och Evanger kommer Bane NOR att göra en omfattande ombyggnad av banan. Vidare planeras olika tillsyns- och underhållsarbeten på järnvägen. Däremellan ska en växel vid Ål station tas bort och bytas ut. Detta för att förhindra misstag och oväntade tågstopp senare under året.

Det norska nationella järnvägsinfrastrukturföretagets plan är att revolutionera sitt järnvägsnät under de kommande tio åren genom att investera mer än 2 miljarder euro i European Rail Traffic Management System (ERTMS), som lovar att möjliggöra framtida digitalisering och automatisering.

Viktiga milstolpar

Det är det första projektet i denna skala i Europa, med cirka 4 200 kilometer spår och mer än 350 stationer runt om i Norge som ska utrustas med European Train Control System (ETCS) nivå 2-teknik.

Arbetet kommer att pågå till 2034, med en första ERTMS-linje som ska öppnas i oktober i år, nu pågår genomförandet av programmet och flera viktiga milstolpar har redan uppnåtts. Det kanske viktigaste är att BANE Nor redan har lanserat en ERTMS-pilotlinje och ett tränings- och simuleringscenter.

Förbättrar säkerheten och punktligheten

Arbetskraftsutbildning är en viktig del av projektet eftersom uppskattningsvis 6 000 personer kommer att behöva ERTMS-utbildning för att fullt ut kunna använda denna viktiga teknik. Det nya, helt digitaliserade signalsystemet kommer att förbättra säkerheten, punktligheten och kapaciteten över hela Norges järnvägsnät.

Det nya signalsystemet lovar också att spara en betydande mängd hårdvara och ge grunden för databaserat, minimerat förebyggande underhåll. För passagerare kommer det i slutändan att möjliggöra en mycket mer effektiv och pålitlig reseupplevelse, med liknande fördelar för godstransporter.

 Källa: Bane NOR