Europeiska unionen ger stöd åt anskaffning av 23 eldrivna tåg i Lettland och för elektrifiering i Litauen

Med hjälp av investeringar från Europeiska unionens medel planerar Litauen att elektrifiera hela järnvägslinjen som korsar landets territorium i öst-västlig riktning, från den litauisk-vitryska statsgränsen till Klaipėda, fram till slutet av 2022. Foto: Lithuanian Ministry of Transport and Communications

EU-kommissionen har godkänt en tåginvestering på mer än 114 miljoner euro från EU:s Sammanhållningsfond för köp av nya elektriska tåg i Riga- och Pieriga-regionen i Lettland och 158 miljoner euro från Sammanhållningsfonden för elektrifiering av järnvägslinjen mellan Kaišiadorys och Klaipėda i Litauen och drygt 60 miljoner euro från europeiska regionala utvecklingsfonden för att förbättra översvämningsskyddet i Karlovac-Sisak-området i Kroatien.

Investeringen i Lettland består av köp av 23 elektriska multipelenheter för lettiska järnvägar. De nya elektriska tågen kommer att ersätta en del av Lettlands föråldrade rullande materiel, järnvägens attraktionskraft kommer att öka, och det årliga antalet resor i landets kollektivtrafik som görs med miljövänliga transportsätt förväntas uppgå till minst 2,7 miljoner år 2023.

Övergång från fossila bränslen

Likaså kommer elektrifieringen av järnvägslinjen i Litauen att minska föroreningarna genom övergången från fossila bränslen till förnybar energi inom järnvägstransporter.

Sektionen är en del av den 423,9 kilometer långa linjen som förbinder Klaipėda med den litauisk-vitryska gränsen. Litauens elektrifierade linje står för närvarande endast för 8 procent av dess järnvägsnät och sektionen Klaipėda - Kaišiadorys trafikeras för närvarande endast av dieselmotorer, vars utsläpp står för 3 procent av alla växthusgaser som släpps ut från Litauens transportsektor.

Elektrifieringen av järnvägslinjer är en viktig del i utvecklingsriktlinjerna för TENT-T för att öka effektiviteten i EU:s järnvägssystem.

Slutligen, i Kroatien, fokuserar investeringarna på konstruktion eller återuppbyggnad av fyra slussar (Šišljavić, Brodarci och två på Kupa-Korana-diket) och konstruktion och förstärkning av dammar med en total längd på 131,8 km. I Kroatien, där Karlovac-Sisak-området drabbades av tio översvämningar mellan 2014 och 2018, kommer projektet att avsevärt minska de ekonomiska skador som översvämningar orsakade för ekonomin, fastigheter och infrastrukturen.

Mer information om EU-finansierade investeringar finns på den öppna dataplattformen och på den nya Kohesio-webbplatsen.

Källa EU-kommissionen