Lettland: - Rail Balticas upphandlingsplan 2022 presenterades med ett kontraktsvärde på över 2 miljarder euro

Hittills har Rail Balticas globala projekt redan samarbetat med mer än 200 baltiska och 50 internationella partners och har mer än 150 aktiva kontrakt med ett uppskattat värde på över 900 miljoner euro. Foto: Rail Baltica

Upphandlingsplanen för det övergripande Rail Baltica-projektet för år 2022 ger en resumé över de planerade anbuden och tidsplanen, med det planerade totala kontraktsvärdet på mer än 2 miljarder euro.

Under 2022 planerar Rail Balticas projektledare att gå vidare med nästa faser av de redan påbörjade byggnadsarbetena och konsoliderade materialanbuden, samt tilldela nya byggkontrakt i de tre baltiska staterna.

Anbud tillkommer för tre delsystem av Rail Baltica - elektrifiering (ENE) och kontroll- och signalering (CCS), det största i EU, samt för planering och övervakningstjänster för den återstående strategiska Kaunas huvudlinjesektion fram till den polska gränsen.

Bullerskydd

I planen ingår även samlade anbud för leverans av bullerskydd- och väggar, stängsel samt planering och utveckling av en IT-arkitekturstrategi. Dessa projekt inleds under 2022.

Rail Baltica Procurement Plan 2022 finns tillgänglig på: https://www.railbaltica.org/procurements/

Rail Balticas roll och strategiska betydelse ökar

- Trots de yttre utmaningarna, inklusive effekterna av Covid-19-pandemierna och det förödande och beklagliga kriget i Ukraina, går Rail Baltica-projektet framåt. Vi går framåt med att slutföra den detaljerade tekniska designen för de 650 km som redan påbörjats och har påbörjat konstruktions- och konstruktionsövervakningen för sträckan Kaunas – Vilnius. Eftersom byggnadsarbetena pågår i alla tre baltiska stater, har vi också undertecknat kontraktet för ingenjörs- och byggövervakning för tågstyrning, ledning och signalering, vilket gör att vi att arbeta med för att gå vidare med förberedelserna för upphandlingen av delsystemen för järnvägarna. Entreprenaden för byggandet av den gemensamma terminalen Rail Baltica Ülemiste har påbörjats och entreprenaden för byggandet av huvudbanan Rail Baltica i Lettland går in i den andra fas. Upphandlingsplanen med ett uppskattat totalt kontraktsvärde på mer än 2 miljarder EUR ska ses som ett starkt engagemang för projektmognad. Detta blev möjligt genom starkt stöd från Connecting Europe Facility-fonder. Slutligen fortsätter vi att begära och ta emot ytterligare finansiering för prioriterade aktiviteter i Lettland och Litauen från EU:s militära mobilitetstilldelning av Connecting Europe Facility-instrumentet, säger Agnis Driksna, VD och styrelseordförande för RB Rail AS.

Hittills arbetar mer än 200 baltiska och 50 internationella partners med planering av Rail Balticaprojektet och mer än 150 aktiva kontrakt har undertecknats med ett uppskattat värde på över 900 miljoner euro.

 

Källa: Rail Baltica