Tyska delstaten Baden-Württemberg beställer 130 nya dubbeldäckare

Fler dubbeldäckade lok och vagnar för Baden-Württemberg – som här i bilden. © Foto: Oliver Lauer/Deutsche Bahn

Att få fler passagerare att använda tåget är det deklarerade målet för delstaten Baden-Württemberg och är ett akut behov med tanke på de utmaningar som klimatförändringarna innebär.

I och med starten av den nya tunnelbanestationen i Stuttgart kommer även ny digital signalteknik att tas i bruk, vilket gör att de befintliga järnvägsspåren kan användas mer effektivt.

Högkvalitativa fordon

För att kunna locka fler passagerare måste också kapaciteten utökas. Därför startade delstaten förra året med en upphandling om att anskaffa 130 nya dubbeldäckare.

Dessa högkvalitativa fordon är det nya flaggskeppet för framtida lokala passagerartransporter på järnväg i Baden-Württemberg, som kommer att forma bilden av regionala transporter i delstaten. Fordonen är designade för en topphastighet på upp till 200 km/h och kommer därför att vara de snabbaste regionaltågen i Baden-Württemberg.

Den slutliga tilldelningen av kontraktet i slutet av anbudsförfarandet försenas dock nu eftersom en konkurrent har ansökt om prövning av den tänkta tilldelningen av staten.

Detta misslyckades dock inför den ursprungligen ansvariga upphandlingskammaren, men ytterligare ett överklagande av beslutet från upphandlingskammaren vid Karlsruhes regionfullmäktige överklagades omedelbart till den högre regionala domstolen (OLG) i Karlsruhe.

Chefen för transportministeriet, Berthold Frieß, sa: "Som stat beklagar vi denna försening eftersom vi är intresserade av ett snabbt kontrakt, men leverans- och produktionsdatum har hittills också garanterats för detta fall."

Passagerarkomforten i fokus

Passagerarkomforten inom regionaltrafiken var och är i fokus för designen av de nya fordonen.

För att vara fullt utrustade för framtidens digitala järnvägstransporter kommer fordonen för första gången att utrustas med European Train Control System (ETCS) utöver det konventionella tågkontrollsystemet. Detta toppmoderna system är nödvändigt bland annat för höghastighetslinjen Stuttgart – Ulm och den framtida Stuttgarts centralstation, Stuttgarts nya digitala nav.

Fordon inklusive service och underhåll

Vid köp av fordon förlitade sig delstaten Baden-Württemberg på ett allsidigt servicepaket. Som en del av "Life Cycle Costing"-metoden, eller förkortat LCC-modell, måste tillverkaren erbjuda inte bara tillverkningen av fordonen utan även deras korrekta service och underhåll under 30 år.

De nya fordonen förväntas vara tillgängliga från driftsättningen av järnvägsprojektet Stuttgart-Ulm och tunnelbanestationen Stuttgart 21 i december 2025.