Polen: Wrocławs lokdepå moderniseras

Platform 2 vid stationen Wrocław Główny. Foto: Wikipedia Common, kredit: Piotr Michalak

Den första och andra fasen av återuppbyggnaden och saneringen av delar av lokdepån vid järnvägsstationen Wrocław Główny har slutförts.

Under arbetets gång moderniserade entreprenör-företaget Mostostal Warszawa även så kallade kontrollkanalerna.

Värdet på kontraktet är nästan 30 miljoner zloty (6,5 miljoner euro). Detta är ytterligare en viktig infrastrukturåtgärd som genomförts som en del av det största investeringsprogrammet i PKP-Intercitys historia.

Investeringen omfattar återuppbyggnad av inspektionskanaler och golv i lokstallen i depån i Wrocław.

Allt arbete beräknas vara klart under första kvartalet 2023. Anläggningen, som tillhör PKP Intercity, utför rutin- och nödreparationer och tekniska besiktningar av lok av första till fjärde underhållsnivån. Investeringen kommer att höja standarden på fordonsunderhåll och arbetsergonomi, och anläggningens vattenhantering ska också förbättras.

SAMFINANSIERAS AV EU

I arbetets omfattning ingår: utförande av nya revisionskanaler från prefabricerade element tillsammans med ny spårbädd, installation av belysning i revisionskanalerna, installation av tillförselventilation i revisionskanalerna, installation av avloppssystemet (avloppspumpar, avlopp för regnvatten, tekniskt avlopp) och installation av uttag i kanalerna.

Satsningen samfinansieras med EU-medel under verksamhetsprogrammet Infrastruktur och miljö 2014–2020.

För att säkerställa en hög servicestandard för modern rullande materiel kommer PKP Intercity att investera 2,6 miljarder PLN (560 miljoner euro) i miljövänliga parkeringsanläggningar och tekniska anläggningar till 2030. Moderniseringen av den tekniska infrastrukturen kommer att leda till en standardisering av anläggningarna. År 2030 kommer PKP Intercity att ha 52 sidospår över hela Polen.

Källa Ministeriet för infrastruktur, PKP Intercity