VR lösgör sig från godstrafiken österut

VR:s persontåg till ryska St. Petersburg trafikerar tillsvidare. Foto: VR

VR Groups styrelse fattade beslut nyligen om att
godstrafiken österut stoppas kontrollerat. Med
anledning av detta beslut utarbetar VR
Transpoint, som sköter om godstrafiken, en
plan för nedläggningen av trafiken.
Finlands behov inom försörjningsberedskapen
beaktas då trafiken läggs ned.

EU:s sanktioner förhindrar tills vidare inte
järnvägstrafik mellan EU och Ryssland. Därför
ska de avtal om godstrafik som VR ingått med
finländska kunder hävas på det sätt som
definieras i avtalen och som ska förhandlas
fram med kunderna.

Tar hänsyn till intressentgrupperna

VR:s mål är att trafiken läggs ned så snabbt som
möjligt, men enligt uppskattning kommer
processen att ta flera månader i anspråk.

- Bolaget har ända från krigets början arbetat
med en övergripande uppskattning som tar
hänsyn till intressentgrupperna och
försörjningsberedskapen. Arbetet har nu

slutförts till dessa delar. Beredningen av
beslutet har varit en beklagligt lång och svår
process, säger Topi Simola, tf. verkställande
direktör för VR Group.