Österrike: Tågoperatören ÖBB tredubblar årsproduktionen inom solenergisektorn

Öterrikiska tågoperatören ÖBB förser befintlige bullerskyddsväggar med solfångare i en landsomfattande miljöprojekt. Foto. ÖBB. Kredit: Michael Fritscher

World Overshoot Day markerar den vändpunkten under året då människorna på jorden konsumerar mer än vad naturen kan förnya genom sig själv.

Österrikiska tågoperatören ÖBB bedriver därför en omfattande klimatskyddsstrategi som syftar till att bevara jordens resurser och att på ett hållbart sätt minska det ekologiska fotavtrycket.

Solen är en pålitlig och hållbar värme- och elkälla för detta ändamål även hos ÖBB. För att öka den egna produktionen av förnybar energi fortsätter ÖBB:s infrastruktur konsekvent att bygga ut solcellsanläggningar.

Bara från 2020 till 2021 mer än tredubblades den årliga elproduktionen inom solenergisektorn från 2 945 megawattimmar till 10 045 megawattimmar.

Totalt 45 solcellsanläggningar på operativsystem och öppna ytor ger nu grön el från solenergi – och det hållbart. I slutet av 2022 testas eller planeras för närvarande 32 nya system.

Grönt banbrytande

Deutsche Bahn har förlitat sig på ren och miljövänlig energi i mer än 130 år. De är därför en absolut pionjär när det gäller elektromobilitet: 95 procent av järnvägstransporttjänsterna tillhandahålls redan elektriskt - en tredjedel av den el som krävs produceras internt.

Sedan 2015 har, förutom vattenkraftverken, även solsystem säkerställt 100 procent grön el i järnvägssystemet. 2021 kommer ÖBB att fortsätta sin solenergioffensiv och sätta upp ytterligare 20 solcellssystem i hela Österrike.

Med totalt 45 system idag kan cirka 10 045 megawattimmar el produceras årligen från solenergi.

- När solen skiner är vi alla glada. På ÖBB gör vi det två gånger: Med våra 45 solcellsanläggningar producerar vi grön el till vår järnvägsverksamhet. Generering av el från förnybar energi är en viktig hävstång för oss i kampen mot klimatkrisen. Och visst gör det oss oberoende av fossila bränslen. Med solcellsoffensiven ökar vi inte bara den egna produktionen av grön el för våra system och vårt linjenät, vi skapar också hållbara värden för framtiden. Detta stärker vår position som ett av de viktigaste klimatskyddsföretagen i Österrike, understryker ÖBB:s vd Andreas Matthä.

Pressmeddelande ÖBB