Corona blockerar tågtransporter av fisk från Narvik till Kina

Ett stort antal norska fiskar väntar fortfarande på att bli levererade till Kina. Foto: Pixabay, Creative Common Licence, kredit: minnick36

Kina tillåter inte mat som transporteras i termiskt reglerade containrar in i landet på järnväg. Som ett resultat har tågtransporter av norsk fisk från Narvik via Haparanda, Torneå och Vainikkala till Kina fortfarande inte påbörjats.

Kinesiska Shenzhen stängdes efter att 66 nya coronafall har konstaterats i mångmiljonstaden. Nedstängningar införs också på flera andra håll i landet. 

Redan 2020 ingick det finska företaget Nurminen Logistics ett avtal med Narviks hamn om containertransport till Kina. Norrmännen ville att tågförbindelsen skulle tjäna just fiskeindustrin.

Termiskt reglerade

Coronaepidemin stoppade dock trafiken innan den ens började, eftersom Kina förbjöd import av mat som transporterades i termiskt reglerade containrar över landets landgränser.

– Situationen är densamma. Tills vidare kan vi bara vänta på att Kina en dag öppnar sina gränser, säger Marjut Linnajärvi, försäljningsdirektör på Nurminen Logistics Plc.

Man hoppades förstås också att norska fisktransporter skulle påskynda övrig containertågstrafik på järnväg, eftersom tillräckligt stort gods skulle göra transporterna lönsamma.

Naturligtvis har Nurminen Logistics transporterat mycket gods mellan Narvik och Helsingfors, men ännu inte med tåg.

– Nu har vi kommit fram till att när varorna från Kina kommer till Narvik så lossas containrarna i lastbilar i Helsingfors och körs direkt till mottagarna i Narviksområdet eller någon annanstans i norra Norge och Sverige, säger Marjut Linnajärvi.

Fisketransporter till Kina

Narviks Hamn meddelade dock nyligen lanseringen av en reguljär containertågtrafik mellan Narvik och Haparanda. Skiftet kommer att löpa regelbundet varannan vecka från slutet av april. Partner är Nurminen Logistics.

- Senare kommer vi förhoppningsvis att kunna utöka antalet fiskeresor till Kina.

Haparanda-Tornio kan bli ett stort godsnav

Finlands enda järnvägsförbindelse till Europa går från Torneå till Haparanda i norra Sverige. Marjut Linnajärvi ser att containertågstrafiken skulle kunna ge många möjligheter till området.

– Avsikten vore att använda detta Torneå-Haparanda som ett logistikcenter, dit kunden till och med kan ta med sig varor från Rovaniemi. Det tåget tar dig sedan till Helsingfors, varifrån resan kan fortsätta även sjövägen till Egypten. Denna rutt behöver inte vara direkt kopplad till kinesisk containertrafik.

På motsvarande sätt skulle gods även med lönsamhet kunna importeras från Helsingfors till kunder i norra Finland samt till norra Sverige och Norge.

Enligt Marjut Linnajärvi är de olika spårvidderna i Finland och Sverige inget problem. Vid den kinesisk-kazakiska gränsen lyfts också containrar från en vagn till en annan.

– Förhoppningsvis kommer en tågöppning snart att liva upp sträckan. Lastbilstransporter från Helsingfors till Narvik är dock ganska värdefulla och inte särskilt miljövänliga, säger Linnajärvi.

Källa: Nurminen OY