Grönt ljus för Tyne and Wear Metro tågkörningssimulator

Kingston Park station på Tyne and Wear Metro. Foto: Wikipedia Common, kredit: Spsmiler

Ett team från Nexus har genomfört en offentlig demonstration av Tyne and Wear Metros nya tågsimulator inför dess ankomst till Metros träningscenter i sommar.

Simulatorn är state-of-the-art och replikerar en komplett körupplevelse. Efter att den har levererats till Nexus Learning Center i maj kommer inlärnings- och utvecklingsteamet att leda ett schema med utbildningssessioner.

Rigoröst fabriksacceptanstest

CGI kommer att ge förarna en realistisk och interaktiv upplevelse. De kan också bekanta sig med nya tekniska funktioner i hytten, den nya sittpositionen och uppleva olika kör- och väderförhållanden.

Representanter från Metro Futures, Learning and Development och Train Crew-team, samt ett team från Stadler, undersökte simulatorn vid ett speciellt besök i CORYS-fabriken i Grenoble i Frankrike där den byggdes.

När den genomgick ett rigoröst fabriksacceptanstest klarade simulatorn testerna med glans. Teamet visades också hur den nya tekniken kommer att förändra hur Metro-förare kommer att utbildas i den nya flottan.

Den nya flottans projektledare, Sarah McManus, sa:

- Besöket var en stor framgång och jag är glad att kunna säga att vår nya simulator klarade alla relevanta tester. Vi kan nu se fram emot att den skickas till oss från Frankrike.

Spännande tid

- Vi kunde testa varje aspekt av den nya tekniken för att säkerställa att den stämmer exakt med vår specifikation. Våra L&D-representanter Joe Dixon, Kraig Maxwell och Debbie Maughan fick sällskap i testerna av Metro Ops Manager Suzanne Richley. De kunde täcka ett brett spektrum av problem för oss med tillverkarna, vilket var ovärderligt.

Studie- och utvecklingschef, Debbie Maughan, sa:

- Teamen över Nexus, Stadler och Corys har arbetat riktigt hårt för att komma till denna punkt och det var fantastiskt att se allt detta samlas. Simulatorn kommer att göra stor skillnad för Nexus träning och vi ser fram emot att få den på plats. Det är en mycket spännande tid för Nexus.