GRK Rail sköter underhållet av finländska Hangö-Hyvingebanan i fem år

GRK-koncernens kärnkompetenser inkluderar genomförandet av krävande infrastrukturprojekt, projektledning av stora projekt och omfattande expertis inom järnvägsbyggande. Infrastrukturbyggande omfattar trafikledsbyggnation, specialbyggnation, miljöbyggande och industribyggande och vi tillhandahåller alla nödvändiga tjänster från projektering till byggnation och underhåll. Foto: GRK Group

Bolaget GRK Rail sköter underhållet av Hangö-Hyvingebanan och en del av finländska kustbanan från och med i år. Det innebär att kontor öppnas i Karis och Åbo.

GRK är en koncern inom byggbranschen som bygger vägar, järnvägsspår och broar. Bolaget verkar i Finland, Sverige och Estland.

Bolaget GRK Rail underhåller spår och säkerhetsutrustning på Hangö-Hyvingebanan och på kustbanan mellan Åbo och Kyrkslätt sedan 1 april 2022.

Vart femte år

I avtalet ingår också spåren mellan Åbo och Toijala och Åbo och Nystad. Underhållet av bangården i Kyrkslätt ingår inte i avtalet.

Det finländska järnvägsnätet är indelat i tolv områden. Trafikledsverket konkurrensutsätter underhållet vart femte år och valde GRK Rail att sköta den sydvästra delen av järnvägsnätet. Det finns en option på två år i avtalet. Avtalet är värt 55 miljoner euro.

Sysselsätter 50 personer

GRK Rail sköter underhållet tillsammans med företaget Maarakennus M. Mäkinen.

Bolaget har också öppnat kontor i Karis och Åbo. Underhållet av spår och säkerhetsutrustning sysselsätter ett femtiotal personer.

- Vi börjar underhållsarbetet med att kartlägga vilka reparationer som behöver göras", säger projektchef Jani Sinkkonen i ett pressmeddelande från GRK.

GRK:s omsättning var över 430 miljoner år 2021. Koncernen sysselsätter omkring 900 personer.

Källa: GRK