Koverhars hamnoperatör i Finland stoppar transittrafiken till Ryssland

Logistikföretaget Rauanheimos har bedrivit transitrafik till Koverhars hamn i södra Finland sedan 1980-talet och företaget är idag den största aktören i branschen, med verksamhet i alla transitohamnar i Finland. Rauanheimo transporterar godset till och från hamnarna med järnväg. Foto: Företaget Oy M. Rauanheimo Ab

Rauanheimo meddelar på sin webbsida att all rysk transittrafik på järnväg har stoppats.

Finländska företaget Rauanheimo – som är en del av KWH Logistics – har avbrutit all rysk transittrafik på järnväg. Det meddelar Rauanheimo på sin webbsida och bolaget hänvisar till sanktionerna mot de ryska järnvägarna.

Hamnarbetet fungerar som vanligt

I uttalandet på webben skriver dock Rauanheimo att transitohamnarna tills vidare fungerar normalt.

Rauanheimo är även hamnoperatör i Koverhar hamn i Hangö som har tagit emot transporter med antracit från Ryssland. Rauanheimos vd Tero Kosonen säger till Svenska Yle att beslutet innebär att "verksamheten i Koverhar hamn fortsätter tills vidare och går ut på att lasta av vagnar och lasta fartyg med det som finns i lagren".

På sin webbsida konstaterar även Rauanheimo att krisens inverkan på andra bolag och logistikkedjor beror på eventuella nya sanktioner eller bojkotter.

- Situationen har vissa indirekta effekter på nästan hela vår verksamhet. Våra tjänster påverkas också av beslut från företag och rederier som bedriver handel i Ryssland. Dessutom kan det förekomma förändringar i transportkapacitetens tillgänglighet, tidtabeller och rutter jämfört med normala förhållanden", skriver Rauanheimo.