Alstom kommer att leverera upp till 40 eldrivna Coradia Stream regionaltåg med tillhörande underhåll till Rumänien

Coradia Stream. Bild: Alstom

Alstom och den rumänska myndigheten för järnvägsreform (ARF) har undertecknat ett kontrakt för leverans av 20 Coradia Stream interregionala tåg och tillhörande underhållstjänster under 15 år.

Värdet på kontraktet uppskattas till 270 miljoner euro. Dessa tåg kommer att vara de första passagerartågen som tillhandahålls av Alstom för drift i Rumänien.

Hållbara transporter

Kontraktet kan förlängas med option på ytterligare 20 tåg, som bekräftas genom fast order från förmånstagaren. Inklusive utökat underhåll av hela flottan kan det totala uppskattade värdet av projektet därmed överstiga 750 miljoner euro.

- Dessa nya interregionala elektriskt drivna tåg för Rumänien kommer att bidra till mer moderna och hållbara transporter i Rumänien i linje med vår ambition att leda vägen mot grönare och smartare mobilitet över hela världen. Det gläder mig att våra Coradia-tåg, som är mycket uppskattade i så många europeiska länder, även kommer att trafikera i Rumänien. Det här kontraktet kompletterar portföljen av Alstom-lösningar i det här landet, som täcker alla våra viktiga affärsområden, från signal- och infrastrukturprojekt till tunnelbanetåg och komplexa underhållsmöjligheter, säger Gian Luca Erbacci, VD för Alstom Europe.

 

Källa: Alstom