Bygget av Oritkaris triangulära järnvägsspår i Uleåborg och brorenoveringen i Latokartano inleds

Finländska byggprojektet för Oritkaris hamn och dess triangulära järnvägssträcka (till höger i bilden, på finska uusi raide) och renoveringen av Latokartano-bron (silta). Bild: Trafikledverket

Byggprojektet för Oritkaris triangulära järnvägssträcka och renoveringen av Latokartano-bron, som ingår i kontraktet, påbörjas i april.

Det triangulära spåret är cirka 450 meter från det nya spåret, vilket gör Oritkaris hamntrafik snabbare. Byggandet av det triangelformade spåret kommer också att öka effektiviteten i godstrafiken i området och förbättra varvets funktionalitet och säkerhet.

För närvarande kräver trafiken till hamnen tur- och returåkande från ett spår till ett annat genom handvridna växlar.

Latokartanobron kommer att totalrenoveras och höjas på grund av det utrymme som krävs för tågtrafiken på ca 1,5–2 meter. Vägen Limingantie kommer också att renoveras. Den färdiga bron Limingantie och Latokartano är fyrfilig och har trottoarer.

Arbetet kan bromsa trafiken

Kontraktet kommer att utgå från Latokartano-bron med nya trafikarrangemang. Under arbete reduceras körfälten i regel till hälften, så broarbeten kan bromsa upp trafiken i viss mån.

- Broreparationerna kommer att utföras i etapper så att hälften av den befintliga bron kan rivas och en ny bro byggas intill, säger projektledare Jouni Vauhkonen från Farledsverket.

Andra inledande arbeten är rivningen av byggnaderna i Oritkari-triangelns järnvägsområde, som har tagits över av Finlands Järnvägar till hösten i år.

Totalt tar kontraktet cirka 1,5 år och ska vara klart i slutet av 2023.

Projektet genomförs som ett samprojekt mellan Järnvägsverket och Uleåborgs stad. Dess kostnadsberäkning är 19,9 miljoner euro.

Destia Oy är entreprenör för förbättringarna av både bron och triangelspåret och Limingantie.