Tågoperatören DB Cargo UK har framgångsrikt prövat på användningen av biobränsle (HVO)

Tyska tågoperatören Deutsche Bahn planerar nu att testa HVO-bränsle på sina klass 67 och 66 godståg som trafikerar längs en viktig linje. Tester planeras även för lokklass 60. Foto: Deutsche Bahn

DB Cargo UK har framgångsrikt prövat användningen av 100 procent förnybart biobränsle (HVO) och fortsätter att leta efter nya och innovativa sätt att driva sin tågflotta och minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet.

Ett diesellokomotiv av klass 67 testades - från tomgång till full effekt - med övervakning. Inga tecken på någon negativ inverkan på prestandan hos lokets kraftfulla motor på 3 200 hästkrafter.

Animaliska fetter

HVO - Hydro-treated Vegetable Oil - marknadsförs som "ett av de renaste och mest miljövänliga bränslena i världen."

HVO tillverkas syntetiskt av vegetabiliska oljor eller animaliska fetter med hjälp av hydrobehandlingsprocessen, vilket avsevärt minskar skadliga utsläpp av koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx) när de används i dieselfordon och motorer.

EU- Kommissionen fördubblar nu målet för EU:s biometanproduktion.

Mera info: https://se.dbcargo.com/rail-uk-en