Bättre med tåg (4) och Fred med jorden

Boken är den fjärde tågboken från Hans Sternlycke. Med ombyggnad för tåg kan vi få ett hållbarare, energisnålare, effektivare och bekvämare samhälle som bättre kan knyta ihop Sverige. Internationellt satsas mycket på järnväg, men inte här. Tvärtom drabbas den av orättvisa konkurrensvillkor och vägtänkande från politiker och myndigheter. Den får inte den satsning i teknisk framkant som skulle göra den ytterst lönsam för samhället.

Järnvägsvänner kan få den direkt från författaren för 50 kronor inklusive porto genom att lämna dina adressuppgifter och sätta in beloppet på bankgiro 179–9097 eller swisha på 1232612893.