Messe Berlin: InnoTrans Podcast: Mindre fint damm på grund av inbromsning

Första Hyperloop-konferensen på InnoTrans arrangeras som en del av "Conference Corner". Hyperloop-konferensen kommer att äga rum för första gången på InnoTrans den 23 september 2022 i Berlin (Hall 15.2/East Entrance). Hyperloop-konferensen är världens första internationella konferens om höghastighetstransporter. Foto: Innotrans/Messe Berlin

Många städer lider av dålig luftkvalitet och höga partikelföroreningar. Den franska start-upen Tallano Technologie utvecklade ett bromssystem för bilar och tåg som minskar partikelutsläppen med 90 procent.

VD Christophe Rocca-Serra förklarar hur detta fungerar i InnoTrans-podden. Avsnittet kommer att finnas online från och med den 15 mars 2022.

Nytt i branschen

- Man måste vara 100 procent säker på att det man gör är viktigt. Det här är det enda sättet att vakna upp varje dag och försöka introducera något nytt i branschen, säger Christophe Rocca-Serra, VD och grundare av Tallano, och beskriver sin motivation.

För tolv år sedan började han arbeta med en lösning på ett problem som hittills fått lite folkhälsomedvetenhet: partikelutsläpp orsakade av bromsar i bilar och tåg.

 - Järnvägsspåret släpper ut små metallpartiklar som är lika stora som virus. Ju mindre dessa partiklar är, desto farligare är de eftersom de tränger djupt in i kroppen, förklarar vd:n. För att de fina dammpartiklarna inte ska komma in i miljön i första hand verkar Tallanos bromssystem direkt vid källan.

Gör en prognos

- Vi modifierar bromsbeläggen och tar bort det fina dammet där det förekommer på bromsbeläggen, förklarar Christophe Rocca-Serra. Samtidigt mäter vi temperatur och tryck på bromsbeläggen och kan göra en prognos på när bromsbeläggen behöver bytas, förklarar han.

- Förutom podden har andra InnoTrans-medier som t.ex. B. rapporten och nyhetsbrevet InnoTrans Daily, säger InnoTrans direktör Kerstin Schulz. InnoTrans Report är en B2B branschtidning som rapporterar om nyheter och innovationer i branschen.

Rapporten kommer att publiceras fyra gånger i år och finns tillgänglig på hemsidan och som app.

Nästa avsnitt

InnoTrans Dailys nyhetsbrev håller InnoTrans-besökare uppdaterade med den senaste informationen.

Alla avsnitt av InnoTrans podcast finns på InnoTrans hemsida. InnoTrans-profilerna på LinkedIn och Twitter samt InnoTrans-bloggen ger ytterligare information. Nästa avsnitt av InnoTrans-podden släpps den 12 april 2022.

 Pressmeddelande Messe Berlin