Berlin: Ny spårvagnslinje, framtidens spårvagn och gamla Tatras

Äldre spårvagnar av typ Tatra på depån i Berlinförorten Köpenick. Foto: BVG

Sedan öppningen av den nya spårvagnslinjen i stadsdelen Adlershof i Berlin arrangeras turer med gamla Tatra-spårvagnar.

Modellen av den nya spårvagnen kan också beskådas vid Köpenickdepån. Den som vill vara med på någon av specialresorna med Tara-tåg eller se spårvagnsmodellen måste anmäla sig på nätet i förväg.

Små rundresor genom stadsdelen Alt-Köpenick organiseras för alla spårvagnsentusiaster. Dessutom kommer miniturer även med historiska spårvagnar genom Alt-Köpenick att erbjudas för allmänheten.

Speciell version

Spårvagnen av typ Tatra T7B5, byggd 1988 i dåvarande Tjeckoslovakien av ČKD Tatra, som främst levererade spårvagnar till de forna öststaterna, men även till Göteborgs Spårvägar.

Vagnstypen är en speciell version som endast byggdes i två prototypexemplar avsedda för Sovjetunionen, men eftersom kommunismen föll så blev det aldrig någon leverans dit. Den var konstruerad för mycket kyliga spårvägsstäder, och har bland annat elektrisk uppvärmning av oljan i växellådorna.