RFI tilldelar Hitachi Rail ett ramavtal för installation av digitala ERTMS-signaler på 700 kilometer av den italienska järnvägen

ERTMS-tekniken har varit banbrytande för passagerarservice på höghastighetståg, men detta drag representerar en stor förlängning av teknik, och de fördelar den medför, för regionala tåglinjer över hela Italien. Foto: Hitachi Rail

• Ramavtalet innebär att tåg från hela Europa kan trafikera italienska linjer utan avbrott

• Affären på 500 miljoner euro är det första tekniska projektet som finansieras av Italiens

Nationell plan för återhämtning och motståndskraft (PNRR)

• Ramavtal kommer att levereras av ett partnerskap som består av Hitachi Rail, Alstom Ferroviaria och Ceit

Ramledning

Den nya tekniken är det mest avancerade systemet för digital styrning av tågdrift och kommer att levereras på järnvägslinjer i fyra italienska regioner, nämligen 480 kilometer järnvägslinjer på Sicilien, 150 kilometer av tidigare linjen ”Ferrovia Centrale Umbra" i

Umbrien och 80 kilometer av järnvägslinjen Roccasecca-Avezzano i Lazio och Abruzzo regioner. Hitachi Rail är den främsta leverantören i ett partnerskap som levererar det digitala Signalprogram. Det inkluderar även Alstom Ferroviaria och Ceit.

Införandet av systemet kommer att innebära att trafikljus ersätts med digital hyttsignalering ombord, vilket skapar en tjänst som kan köras med fler tåg på linjen, med ökad tillförlitlighet och med högre hastighet.

Avsikten med ERTMS är att harmonisera de olika tågstyrsystemen i länder runt omkring Europa och skapa ett sömlöst europeiskt järnvägssystem. Detta kommer att uppnås genom att installera ett nytt, harmoniserande, automatiskt tågskyddssystem och genom introducerar GSM-R, ett radiosystem som tillhandahåller kommunikation mellan spår och tåg.

Nationell plan

Detta avtal, som är det första tekniska projektet som finansieras av Italiens nationella plan för återhämtning och motståndskraft. Den markerar ett betydande steg framåt när det gäller järnvägskompatibilitet i hela Europa. Systemet kommer att ge enorma fördelar även för passagerare.

Systemet kommer att öka säkerheten för järnväg och tillåta digitala trafikledningssystem för att möjliggöra fler tåg att köra på nätverket, samtidigt som de förbättrar deras punktlighet.

Hitachi Rail är en global industriledare inom digital signalering och är den första leverantör att introducera ERTMS-teknik i Europa – i Storbritannien, Italien, Spanien, Sverige och Frankrike – och på de mycket konkurrensutsatta marknaderna i Kina och Indien.