Bayern: DB förnyar tre järnvägsbroar i München

De första förberedelserna och den huvudsakliga byggfasen startar i början av april 2022. Då kommer Balanstrasse att vara helt avstängd för trafik i cirka tre veckor. Inom järnvägstrafiken sker tidtabellsändringar enskilda nätter på sträckan München Hbf - Rosenheim och på S-Bahn-linjerna S3 och S7 till Giesing. Foto: Deutsche Bahn

Deutsche Bahn (DB) fortsätter sitt omfattande och ytterst viktiga investeringsprogram "New Network for Germany".

Cirka 2,35 miljarder euro är tillgängliga för landets järnvägsnät och tågstationerna i Bayern 2022. DB klarar alltså av att finansiellt att sanera 130 hållplatser och stationer och förnyar cirka 310 kilometer spår, 325 växlar och 27 broar.

 Korsar tre broar

 Ett fokus för bromodernisering är den bayerska delstatens huvudstad. 2022 står byggarbetena på Balanstrasse och Werinherstrasse i München på agendan.

 Väster om Ostbahnhof korsar tre järnvägsbroar den livliga Balanstrasse. DB förnyar nu den norra järnvägsvägen  (München Hbf - Rosenheim) och den södra järnvägen i riktning mot Giesingöverfarten. De nya broarna byggs precis intill de gamla, det vill säga tvärs över gatan. Efter rivningen av de gamla konstruktionerna kommer de nya brosektionerna att förflyttas till sitt slutliga läge under en längre väg- och sträckningsavstängning.

 Nya strukturer

 Båda broarnas stöttning kommer att resas i mitten av juni – också med fullständig stängning av Balanstrasse i cirka en vecka. Rivningen av de tidigare broarna och införandet av de nya strukturerna kommer att ske från 29 oktober till 3 november.

 Då måste både järnvägslinjerna och Balanstraße stängas helt. Totalt sett investerar DB mer än 15 miljoner euro i broförnyelsen. Arbetet utförs i nära samordning med delstatshuvudstaden München, som renoverar Balanstraße och omvandlar det storskaliga fjärrvärmenätet från ånga till värmevatten.

 Pressmeddelande Deutsche Bahn