Trafikverket omorganiserar för ERTMS

Bane Nors införande av ERTMS har stött på problem. Foto: Trafikverket

ERTMS nya organisation trädde i kraft den 1 mars, då två nya avdelningar skapades: ERTMS förberedande och ERTMS införande.

– Det här är en viktig pusselbit för att få ett ännu tydligare ägarskap över tid, kostnad och innehåll, säger Christoffer Crafoord, chef för ERTMS förberedande och tf chef för ERTMS införande.

ERTMS har varit under översyn under hela 2021 och lämnade i Trafikverkets förslag på nationell plan in en förändrad strategi och leveransplan för utrullningen. Trafikverket väntar på regeringens besked för att slutgiltigt kunna fastställa den nya leveransplanen.

I den nya planen lämnas stråktänket och utbyggnaden sker på olika platser runt om i Sverige, där olika behov och parametrar är störst.