Österrike: ÖBB efterlyser fler kvinnor inom järnvägssektorn

Anställda av ÖBB. Foto: ÖBB

Det österrikiska historiskt "mansdominerade" tågoperatören ÖBB betraktas nu som ett mönsterföretag när det gäller den ständiga ökningen av andelen kvinnor:

Andelen kvinnor var 12,8 procent 2018 men nu har siffran stigit till 14,2 procent. Idag är cirka 6 000 av de 42 000 anställda kvinnor.

ÖBB är på rätt väg, men fortfarande långt ifrån där företaget bör och vill vara: år 2026 ska andelen kvinnor i hela gruppen ha ökat till över 17 procent. Under mottot "Kvinnor på tåget" är gruppens styrelseledamöter och verkställande direktörer aktivt engagerade.

Erbjudanden om jämställd rörlighet behöver kvinnors perspektiv

ÖBB ser sig själv som en mobilitetsleverantör som tar resenärernas behov på allvar och tar hänsyn till dem. Passagerarna – senast runt 287 miljoner (från och med 2020) – ska känna trevnad på stationerna och på tåget.

ÖBB-Personenverkehrs styrelseledamot Sabine Stock betonar:

- Mer än 50 procent av våra resenärer är kvinnor, globalt sett är andelen kvinnliga passagerare i bussar och tåg till och med 66 procent. Det är därför helt klart att könsanpassad rörlighet är väldigt viktig för ÖBB. Detta återspeglas också i att vi har allt fler kvinnor i företaget som tar hand om förbättring och utveckling av våra erbjudanden. Det kan vara familjevänliga nattågskupéer, barriärfri och bekväm ombordstigning, delad service för första och sista milen eller utökade säkerhetsåtgärder. Ett hållbart mobilitetserbjudande, som vi alltid strävar efter på ÖBB, erkänner behovet av en mängd olika situationer som kvinnor ställs inför på sina dagliga resor.

Generationsskifte

Utöver målet att få in fler kvinnor i företaget, förlitar sig ÖBB på företagsövergripande nätverk och projekt. ÖBB är medlem i "Agenda Bahnindustrie Frauen" (Agenda Järnväg kvinnor) och dessutom stödjer man FFG-projektet Station4All.

ÖBB vill bryta med förlegade rollbilder och normer

Varje år söker ÖBB runt 2 700 nya kollegor till många olika yrkesgrupper. Detta stora behov av nyanställda beror på att företaget står inför ett generationsskifte. Med detta enorma behov av personal är det logiskt att ÖBB inte kan klara sig utan mer än hälften av befolkningen, nämligen kvinnor.

ÖBB Infrastructures styrelseledamot Judith Engel betonar:

- Tekniska jobb är varierande och spännande och det gäller särskilt här på ÖBB Infrastructure. Vi vidtar riktade åtgärder för att främja kvinnor och inte bara på kvinnodagen, utan 365 dagar om året. Teknik är trots allt kvinnligt, så det finns inte ett enda jobb som kvinnor inte kan göra. Digitalisering och tekniska framsteg förändrar många jobbprofiler: Det män brukade göra med stor ansträngning och muskelkraft kan kvinnor nu göra digitalt med ett musklick, även på banan.

Källa: ÖBB