Ansökningstiden om internationella anbud angående byggnadsarbetena av Rail Balticas huvudlinje förlängs till den 5 april

Byggnadsarbetena av Rail Balticas huvudlinje fortskrider efter plan. Foto: RLT

Som svar på förfrågningar från potentiella nya leverantörer har Rail Balticas nationella genomförandeorgan i Lettland – Eiropas Dzelzceļa līnijas – förlängt tidsfristen för ansökningar om det internationella anbudet för övervakningstjänster av byggarbetena på Rail Balticas huvudlinje till den 5 april 2022.

Upphandlingen som gäller ingenjörskonsult- och byggövervakningstjänster hålls samtidigt med den största byggupphandlingen i Lettland "Rail Baltica main line construction in Latvia".

Därför kommer ett konstruktions- och övervakningsteam att inrättas. Teamet ska utföra byggnadsarbeten av Rail Balticas huvudlinje och infrastrukturarbeten i Lettland (utanför huvudstaden Riga) under första halvåret 2023. Byggnationen är avsedd att genomföras sekventiellt i enlighet med sektionernas beredskap.

Styrelseordförande för Eiropas Dzelzceļa līnijas Kaspars Vingris:

- Vi har respekterat kandidaternas förslag och förlängt tidsfristen, eftersom vi är intresserade av att få välövervägda och detaljerade förslag. Erfarna och högutbildade sammanslutningar av byggföretag har ansökt om stambanan byggupphandlingen, vilket ger oss förtroende – byggtillsynen ska vara på likvärdig nivå i enlighet med Rail Balticas höga krav på säkerhet, drift, miljötillgänglighet, lagar och förordningar samt kundens krav på att hanteras inom ramen för FIDIC-avtalet. Vi har anordnat flera så kallade webinarier för potentiella leverantörer, där vi förklarar anbudsprocessen, krav och andra frågor. Det stora intresset för dessa webbseminarier bland potentiella anbudsgivare visar att det också finns ett stort intresse för att delta i dessa anbud. Det är viktigt att erkänna att byggandet av järnvägslinjen Rail Baltica i Lettland, som är mer än 200 kilometer lång, kommer att bli det största projektet i Lettland om några år och vi måste vara förberedda på det i god tid. Trots en liten förlängning av anbudet kommer tidpunkten för detta projekt inte att påverkas.

Byggövervakningstjänst

Som det redan har rapporterats tillkännagav det nationella genomförandeorganet för Rail Baltica i Lettland, Eiropas Dzelzceļa līnijas, i fjol ett internationellt anbud för byggövervakningstjänster för byggandet av Rail Balticas huvudlinje. Ämnet för FIDIC-anbudsförfarandet är tillhandahållandet av ingenjörskonsulttjänster och byggövervakningstjänster för byggarbeten av Rail Balticas huvudlinjeinfrastruktur i Lettland (utanför huvudstaden Riga). Kandidaten ska ha erfarenhet av tillsyn av järnvägar och annan anläggningsteknisk infrastruktur.

Anbudet är organiserat i två steg: det första kommer att omfatta urval av kandidater, och det andra - utvärdering och, vid behov, förhandlingar av de ursprungliga förslagen som lämnats av anbudsgivarna, inlämnande av de slutliga förslagen och ingående av upphandlingskontraktet.

EU finansierar

Den andra omgången förväntas inledas i maj 2022. Kontraktet med den vinnande anbudsgivaren förväntas slutföras i september 2022.

Den totala längden av Rail Balticas järnvägskorridor i Lettland är cirka 260 kilometer med start vid gränsen mellan Litauen och Lettland. Korridoren korsar 10 kommunala territorier: Bauska, Ķekava, Olaine, Mārupe län, huvudstaden Riga i riktning mot Estland genom Salaspils, Ropaži , Sigulda, Saulkrasti och Limbaži län.

Upp till 85 procent av projektet finansieras från Europeiska unionens Connecting Europe-facilitet, medan den återstående delen säkerställs av den lettiska staten.

 

...