Upphandlingen av VR Groups nya rullande materiel fortskrider

Upphandlingen av den nya materielen är en del av ett längre kontraktstrafikavtal som håller på att förhandlas fram och kommer att slutgiltigt bekräftas efter förhandlingarna. Foto: VR transpoint, kredit: Riuho

I början av juli 2021 inledde finländska VR Group upphandlingen av ny nattågsmateriel. I upphandlingen ingår nio sovvagnar och åtta bilbärarvagnar.

Det är en offentlig upphandling, och målet är att slutföra den så att leverantören väljs senast till sommaren 2022. Värdet på transaktionen är cirka 35–40 miljoner euro.

I dagsläget är både den nyare dubbeldäckaren och den äldre så kallade blå nattågsmaterielen i bruk. Det finns totalt 80 sovvagnar och 33 bilbärarvagnar.

Mångsidiga destinationer

De äldre blå vagnarna används främst i säsongs- och semestertrafik och deras eventuella ersättning har beaktats i upphandlingsmöjligheterna.

- Inrikesresandet ökar och i synnerhet Lappland med sitt mångsidiga utbud av destinationer visar sig intressant. Vi har lagt till ett stort antal avgångar norrut de senaste åren och den nya utrustningen gör att vi kan vidareutveckla våra tjänster. Självklart kommer anskaffningen av modern nattågs rullande materiel också att förbättra passagerarnas komfort, säger Topi Simola, VR:s Senior Vice President, Passenger Services.

VR driver nattåg norrut från Helsingfors och Åbo till Rovaniemi, Kemi och Kolari året runt. De nya vagnarna kommer att introduceras på de nuvarande linjerna. Nattågstrafik är avtalstrafik som helt köps från VR av kommunikationsministeriet, vars fortsättning förhandlas just nu med departementet.

- Vi vill utveckla nattågresandet och öka populariteten för miljövänliga tågresor, som är särskilt lämpliga för långa resor. Vårt mål är att öka andelen tågtrafik till 10 procent av all trafik till 2030. Modern rullande materiel spelar en nyckelroll för att möjliggöra denna utveckling, säger Simola.

Källa: VR